Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

8.SINIF FEN : MAYOZ VE MİTOZ BÖLÜNME

Mitoz bölünmenin özellikleri

Kalıtsal çeşitlilik sağlamaz.

Bir hücreden iki yeni hücre oluşur.

Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle ve birbiriyle bire bir aynıdır.

Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücreyle aynıdır.

Vücut hücrelerinin çoğalmasını sağlar.

Tek hücrelilerin çoğalmasını, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar.

Mayoz bölünmenin özellikleri

Bir hücreden dört yeni hücre oluşur.

Kalıtsal çeşitlilik sağlar.

Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.

Üreme ana hücrelerinden üreme hücresi üretilmesini sağlar.

Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıdır.

Çok hücrelilerin çoğalmasını sağlar.

Paylaş: