Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için


DNA bir canlıya ait tüm kalıtsal özellikleri taşıyan yapıdır. DNA nükleotitlerinin üst üste karşılıklı bağlanması ile meydana gelir.

DNA canlılarda çoğunlukla hücrenin çekirdeği içinde bulunur. Hücrenin bölünmesiyle birlikte DNA’da bulunan kalıtsallar yeni hücrelere aktarılır.


DNA’ nın açılım nedir?
Deoksiribo Nükleik Asit

DNA YAPISI NEYE BENZER?
DNA iki ipliğe benzeyen sarmal bir yapıdadır.
DNA nükleotit adı verilen birimlerden meydana gelir.
NÜKLEOTİT NELERDEN OLUŞUR?
Nükleotit;şeker,fosfor ve organik bazın bir araya gelmesiyle oluşur.
KAÇ ÇEŞİT ORGANİK BAZ VARDIR?
Dört çeşit organik baz bulunur ve bunlar;adenin(A),timin(T),sitozin(C) ve guanin(G)’dir.

DNA ikili sarmal yapısında her zaman adenin nükleotidinin karşısına timin nükleotidin,sitozin nükleotidinin karşısına guanin nükleotidi gelir.

DNA’da toplam sitozin nükleotidi sayısı guanin nükleotide ve adenin nükleotidi ise timin nükleotid sayısına eşit olur.

Paylaş: