Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Kromozom: DNA ve protein kılıfın birleşmesiyle oluşur.

Kromozom 》DNA》GEN》NÜKLEOTİD(Fosfat,deoksoribaz şeker, organik baz)

Her canlının kromozon sayısı aynı olmayabilir.Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında ilişki yoktur. Aynı canlı türünün kromozom sayısı aynı olur.

BAZI CANLILARDAKİ KROMOZOM SAYISI ÖRNEKLERİ

İnsan : 46

Köpek : 78

Güvercin : 16

Patates: 48

Eğrelti otu: 500

Moli Balığı: 46

Sirke sineği: 8

Paylaş: