Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
KOSGEB KOSGEB Merak Edilenler

YILI 2022 KOSGEB DESTEKLERİ VERİLMEYE BAŞLANACAK

2022 yılı için devlet kendi işini kuranlara hibe olarak 5-10-25 bin TL hibe olarak verecek. Kendi işini kuran ve online geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlayan işletmeye

KOSGEB

KOSGEB 11 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın girişimciye faydalarından değildir? -Borcun maliyeti özsermayenin maliyetinden daha azdır.-Borç için ödenen faiz ve diğer giderler vergiden düşülebilir.-Borçla finansmanda

KOSGEB

KOSGEB 10 BÖLÜM SORU CEVAPLARI

Soru 1 – Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir an için stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti hakkında bilgi vermektedir?Cevap 1 – Asit-Test Oran Soru

KOSGEB

KOSGEB 9 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1- Girişimcinin sosyal ağ kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Cevap 1 – Sosyal ağlardaki tartışmalarda aktif bir şekilde yer almalıdır Soru 2 –Girişimcilik başarısızlığında, bir

KOSGEB

KOSGEB 8 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1 – İşletmenin kaynakları ile rakiplerinin karşılaştırılması sonucunda işletmenin rakiplerinde daha iyi bir konumda olduğu konular GZFT analizinin hangi boyutunda yer alır?Cevap1 – Güçlü

KOSGEB

KOSGEB 7 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1 –Ölüm vadisi ne demektir?Cevap 1 – Ölüm vadisi işletmelerin kuruluşundan itibaren 6 aylık tutunma sürecine verilen bir isimdir. Soru 2 – “Girişimcinin öngörülebilir

KOSGEB

KOSGEB 6 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1 – Limited şirket sözleşmesi nerde imzalanarak resmiyet kazanır?Cevap 1- Ticaret sicil müdürlüğünde. Soru 2 –Emeğin sermaye olarak konulabileceği, en az iki kişi ile

KOSGEB

KOSGEB 13 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1 – Faydalı model için koruma süresi başvuru tarihinden itibaren kaç yıldır?Cevap 1 – 10 yıl Soru 2 – Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan

KOSGEB

KOSGEB 5 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1- Hangisi güvenilir talep tahmini için yanlış bir yaklaşımdır?Cevap 1 – Geçmiş talep verileri hiçbir şekilde dikkate alınmamalıdır. Soru 2 – Hangisi güvenilir bir

KOSGEB

KOSGEB 4 BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

Soru 1 – Ana kitleden farklı küçük bir tüketici grubunun ihtiyaçlarını farklı bir ürünle karşılayan pazarlama türü aşağıdakilerden hangisidir?Cevap 1 – Niş Pazarlama Soru 2