Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

İleri Girişimcilik 15-bölüm

Soru 1- Yeni ve küçük işletmelerin büyümesinde etkili olan girişimcilik yönelimini oluşturan unsurlar hangileridir?
Cevap 1- İnovasyon, risk alma, proaktif olma


Soru 2-Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz verme yönteminin sağlıklı işlemesi için imtiyaz veren ve alanın dikkat etmesi gereken belli başlı unsurlardan değildir?
Cevap 2- Bireysel çıkarını işbirliğinden önce düşünmek


Soru 3- A ve B şirketinin birleşerek C şirketini kurmuşlardır. A ve B şirketinin hukuki ve iktisadi varlıkları bundan sonra C şirketindedir. Bu durumda ilgili durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Değerler zinciri anlaşması gerçekleşmiştir.
B. Lisans sözleşmesi söz konusudur.
C. Ortak bir girişimdir.
D. Şirket sözleşmesi söz konusudur.
E. Şirket birleşmesi gerçekleşmiştir.
Cevap 3- Şirket birleşmesi gerçekleşmiştir.


Soru 4 – Firmanın büyüklüğünden bağımsız olarak işletmelerin büyümesini etkileyen en önemli faktör hangisidir?
Cevap 4 –Strateji


Soru 5-Bir catering firması başlangıçta sadece yemek üretimi yapmak üzere hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Takip eden süreçte ise bu üretimlerini bir restoran açarak tüketicilerine ulaştırma yoluna gitmiştir.

Bu yolla catering firması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A. Dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.
B. Yatay bütünleştirme gerçekleştirmiştir.
C. İleriye doğru dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir. Doğru
D. Geriye yönelik dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.
Cevap 5 – İleriye doğru dikey bütünleştirme gerçekleştirmiştir.


Soru 6-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Cevap 6- Ürün çeşidini artırmak


Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi yeni ve küçük işletmenin kaynakları ile ilgili doğru değildir?
Cevap 7-Tüm örgütsel süreçler ve kararlar için gerekli olan kalitede ve oranda kaynaklara ulaşabilme firmanın hayatta kalması ve büyümesi için kritik bir öneme sahip değildir.


Soru 8 – Firmanın “faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer konularda yeni işlere girişmesi” durumunda firmanın hangi büyüme stratejisini uyguladığını iddia edebiliriz?
Cevap 8 – İlgili çeşitlendirme stratejisi


Soru 9 – Firmaların gelişmiş ülkedeki teknolojisi ve yetkinlikleri daha gelişmiş bir firmanın, iş gücü ve diğer kaynakların daha ucuz olduğu gelişmekte olan bir ülkede faaliyet gösteren bir firma ile üretim yapmak üzere yeteneklerini birleştirme yoluyla uluslararası pazarlara açılma stratejisi hangisidir?
A. Lisans sözleşmeleri
B. Ortak girişim Yanlış
C. Ortaklık sözleşmeleri
D. Şirket satın almaları veya birleşmeleri
E. Üretimi paylaşma
Cevap 9 – Üretimi paylaşma


Soru 10 – Türkiye’de çok sayıda inşaat firmasının turizm ve özellikle de otelcilik sektöründe faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Buna göre inşaat firmalarının otelcilik sektörüne atılımları hangi strateji bağlamında değerlendirilebilir?
Cevap 10 – İlişkisiz çeşitlendirme stratejisi

Paylaş: