Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

abartmak ↔ küçültmek
abes ↔ anlamlı, mantıklı
abus ↔ güleç
acar ↔ güçsüz, beceriksiz
acayip ↔ normal, doğal
acele ↔ yavaş, ağır
acemi ↔ usta
acı ↔ tatlı
acı ↔ sevinç, neşe a

acıklı  ↔ neşeli
acımasız ↔ merhametli
acıtmak ↔ hoşnut etmek
aç ↔ tok
açık ↔ kapalı
açık ↔ koyu
açıkça ↔ gizlice
açıkgöz ↔ saf, aptal
açılış ↔ kapanış
adi ↔ kaliteli
adil ↔ adaletsiz
afacan ↔ uslu
affetmek ↔ cezalandırmak
afiyet ↔ hastalık
agâh ↔ bilgisiz
ağaçlık ↔ çorak
ağdalı ↔ yalın
ağır ↔ hafif
ağlamak ↔ gülmek
ahbap ↔ düşman
ahenk ↔ uyumsuzluk
aheste ↔ çabuk, hızlı
ahir ↔ evvel
ahlaksız ↔ iffetli
ahmak ↔ zeki, kurnaz
ak ↔ kara
akıbet ↔ evveliyat
akıl dışı ↔ akılcı
akıllı ↔ aptal
akıllı ↔ deli
aktif ↔ pasif
aksi ↔ uysal
akşam ↔ sabah
âlâ ↔ çok kötü
alacaklı ↔ borçlu
alakasız ↔ ilgili
alafranga ↔ alaturka
albeni ↔ iticilik
alçak ↔ yüksek
alçak gönüllü ↔ kibirli
aldanmak ↔ aldatmak
alelade ↔ fevkalade
alenen ↔ gizlice
aleni ↔ gizli
aleyh ↔ leh
alıcı ↔ satıcı
alıcı ↔ verici
alık ↔ açıkgöz, kurnaz
alış ↔ veriş
âlim ↔ bilgisiz, cahil
allak bullak – düzenli
almak ↔ vermek
alt ↔ üst
amade ↔ hazırlıksız
amatör ↔ profesyonel
amir ↔ memur, ast
anlamdaş ↔ zıt anlamlı
anormal ↔ normal
antipati ↔ sempati
aptal ↔ akıllı
ara bulucu ↔ ara bozucu
ara sıra ↔ sık sık
aralıklı ↔ sık
arınmak ↔ kirlenmek
arızalı ↔ sağlam
arif ↔ bilgisiz
arka ↔ ön
arkaüstü ↔ yüzüstü
arsız ↔ utangaç
art ↔ ön
artçı ↔ öncü
artı ↔ eksi
arz ↔ saklama
asayiş ↔ düzensizlik
asgari ↔ azami
asıl ↔ taklit, sahte
asılsız – gerçek
asil ↔ soysuz
asla ↔ daima
ast ↔ üst
aş ↔ yemek
aşağı ↔ yukarı
aşağılamak ↔ yüceltmek
aşağılık ↔ değerli
aşırı ↔ ölçülü
aşikâr ↔ gizli
aşina ↔ yabancı
ateist – dindar
atılgan ↔ çekingen
ati ↔ mazi, geçmiş
atik ↔ hantal, uyuşuk
avantaj ↔ dezavantaj
ayık ↔ sarhoş
ayırmak ↔ birleştirmek
aydınlık ↔ karanlık
aymaz ↔ uyanık
aynı ↔ farklı
aynı ↔ ayrı
ayrı ↔ aynı
ayrı ↔ yakın, birlikte
ayrılık ↔ birliktelik
az ↔ çok
azalmak ↔ çoğalmak
azamet ↔ küçüklük
azami ↔ asgari
azınlık ↔ çoğunluk
 

B HARFİ

sempatik↔ sevimsiz
babayiğit ↔ güçsüz
bacaksız ↔ selvi boylu
bağımlı ↔ özgür
bağımsızlık ↔ tutsaklık
bağışlamak ↔ cezalandırmak
bağlamak ↔ çözmek
bağnaz ↔ çağdaş, aydın
bahtiyar ↔ mutsuz
bakımlı ↔ harap
baki ↔ fani, ölümlü
bakir ↔ bozulmuş, işlenmiş
balak ↔ çiroz
baltalamak ↔ kolaylaştırmak
barbar ↔ medeni
barış ↔ savaş
barış ↔ savaş
barışmak ↔ küsmek
bariz ↔ gizli
basit ↔ zor
baş ↔ son
başarı ↔ başarısızlık
baş eğmek ↔ isyan etmek
başlamak ↔ bitirmek
başlangıç ↔ bitiş
baş örtülü ↔ başı açık
batı ↔ doğu
batıl ↔ doğru, hakiki
batmak ↔ çıkmak
bayat ↔ taze
bayılmak ↔ ayılmak
baygın ↔ uyanık
bazen ↔ her zaman
bebek ↔ yaşlı
bedava ↔ ücretli
bedbaht ↔ talihli, mutlu
beddua ↔ dua
bedelsiz ↔ paralı
bekâr ↔ evli
beleş ↔ paralı
belki ↔ kesinlikle
bembeyaz ↔ simsiyah
bencil ↔ fedakar
benzer ↔ ayrı, farklı
beraat ↔ suçlanma
beraber ↔ ayrı
berbat ↔ iyi, temiz, güzel
bereket ↔ kıtlık, azlık
berk ↔ çürük, yumuşak
beşerî ↔ hayvanî, hayvansal
beter ↔ çok iyi, âlâ
beyan ↔ gizleme, saklı tutma
beyaz ↔ siyah, kara
bezgin ↔ istekli
bıkmak ↔ doyamamak
biçare ↔  talihli

bildik ↔ yabancı
bilge ↔ cahil
bilimsel ↔ bilim dışı
bilinen ↔ meçhul
biniş ↔ iniş
bir ↔ ayrı
biraz ↔ çok
birey ↔ topluluk
birikmek ↔ eksilmek
birinci ↔ sonuncu
bol ↔ dar
bol ↔ az, kıt
bolluk ↔ kıtlık
bonkör ↔ cimri
borç ↔ alacak
boş ↔ dolu
boş ↔ anlamlı
boşanmak ↔ evlenmek
boşboğaz ↔ ağzı sıkı
boşlamak ↔ ilgilenmek
boyunduruk ↔ serbestlik
bozgun ↔ zafer
bozmak ↔ yapmak
bozuk ↔ sağlam
böke ↔ korkak
bölme ↔ çarpma
bölük ↔ bütün
bön ↔ uyanık
buçuk ↔ tam
budala ↔ zeki
buhran ↔ ferahlık
bulanık ↔ duru, berrak
bulmak ↔ kaybetmek
bunak ↔ aklı başında
bunalım ↔ ferahlık, rahatlık
buyruk ↔ rica, istirham
bütün ↔ eksik, parçalı
büyük ↔ küçük

C HARFİ

cafcaflı ↔ sade, gösterişsiz
cahil ↔ bilgli, okumuş
cakalı ↔ gösterişsiz
cana yakın ↔ soğuk kanlı
canlı ↔ ölü, hareketsiz
can sıkıcı ↔ ferah, iç açıcı
cansız ↔ diri, parlak
cavlak ↔ tüylü, örtülü
cazibe ↔ gösterişsiz
cazibeli ↔ itici, çirkin
cazip ↔ uygunsuz
cedit ↔ eski
cefa ↔ sefa
cehalet ↔ bilgelik, ariflik
cehennem ↔ cennet
cemal ↔ çirkin
cenk ↔ sulh, barış
cennet ↔ cehennem
centilmen ↔ kaba, görgüsüz
cereme ↔ kâr, yarar
cesaret ↔ korkaklık
cesur ↔ korkak
cevap ↔ soru, sual
cevval ↔ pısırık
ceza ↔ ödül
cıbıl ↔ giyinik
cılız ↔ gürbüz
cıvık ↔ katı
cibilliyetsiz ↔ asil
cici ↔ sevimsiz
cidden ↔ yalancıktan
ciddi ↔ şakacı
ciddi ↔ yalan, uydurma
cihat ↔ barış, sulh
cilalı ↔ mat ,donuk
cimri ↔ cömert, eli açık
cingöz ↔ avanak
cismani ↔ ruhani
civar ↔ taşra
coşkun ↔ sakin, durgun
curcuna ↔ sessizlik
cühela ↔ çok bilgili
cüsseli ↔ çelimsiz
cüzi ↔ çok

ÇHARFİ

çabuk ↔ yavaş
çağdaş ↔ çağdışı
çağırmak ↔ kovmak
çaktırmadan ↔ açıkça
çalışkan ↔ tembel
çarçur etmek ↔ tutumluluk
çare ↔ dert
çarpık ↔ düzgün
çarpma ↔ bölme
çekici ↔ itici
çekidüzen ↔ dağıtmak
çekimser ↔ kararlı
çekingen ↔ girişken
çelebi ↔ terbiyesiz, kaba
çelişki ↔ tutarlılık
çekmek ↔ itmek
çetin ↔ kolay
çetrefil ↔ açık
çevik ↔ hantal
çıkarma ↔ toplama
çıkış ↔ giriş
çıktı ↔ girdi
çılgın ↔ uslu, akıllı
çıplak ↔ giyinik, örtülü
çift ↔ tek
çiğ ↔ pişmiş
çile ↔ esenlik
çilekeş ↔ huzurlu, dertsiz
çirkin ↔ güzel
çizmek ↔ silmek
çoğul ↔ tekil
çoğunluk ↔ azınlık
çok ↔ az
çorak ↔ verimli
çömez ↔ usta
çözüm ↔ sorun
çukur ↔ tümsek
çürük ↔ sağlam

D HARFİ


dağınık ↔ toplu, düzenli
dahil ↔ hariç
dahili ↔ harici
daim ↔ geçici
daima ↔ zaman zaman
daimi ↔ geçici
dalaşmak ↔ iyi geçinmek
dalgalı ↔ durgun, sakin
dar ↔ geniş
darılmak ↔ barışmak
darmadağın ↔ derli toplu
davacı ↔ davalı
dayanıklı ↔ çürük
değerli ↔ kıymetsiz, adi
değersiz ↔ kıymetli, erdemli
değişken ↔ durağan
deli ↔ akıllı
deliksiz ↔ aralıklı
delirmek ↔ akıllanmak
deniz ↔ kara
derin ↔ sığ
derlemek ↔ dağıtmak
dert ↔ sağlık
dezavantaj ↔ avantaj
dış ↔ iç
dışarı ↔ içeri
dik ↔ eğik
dikey ↔ yatay
dikkatli ↔ dalgın
dilaver ↔ korkak
dinamik ↔ hareketsiz, sabit
dingin ↔ hareketli
direnmek ↔ boyun eğmek
diri ↔ ölü
diri ↔ solmuş
disiplin ↔ düzensizlik
dişli ↔ güçsüz
doğal ↔ yapay
doğmak ↔ ölmek
doğmak ↔ batmak
doğru ↔ yanlış
doğru ↔ eğri
doğrulamak ↔ yalanlamak
doğu ↔ batı, garp
doğum ↔ ölüm
doğurgan ↔ kısır
dolu ↔ boş
donuk ↔ parlak
doruk ↔ dip
dost ↔ düşman
doymak ↔ acıkmak
dönek ↔ kararlı, güvenilir
dönüş ↔ gidiş
dövmek ↔ sevmek
dövüş ↔ barış
dur ↔ git
duru ↔ bulanık
duygulu ↔ hissiz, gamsız
duygusuz ↔ içli, hassas
düğüm ↔ çözüm
dürüst ↔ hileci
düş ↔ gerçek
düşman ↔ dost
düşmek ↔ kalkmak
düz ↔ eğri
düzenbaz ↔ dürüst
düzmece ↔ gerçek

E HARFİ

ebedi ↔ fani, geçici
ecnebi ↔ yerli
edep ↔ terbiyesizlik
edepsiz ↔ terbiyeli, zarif
efendi ↔ kaba, şımarık


eğik ↔ dik
eğilmek ↔ doğrulmak
eğri ↔ doğru
ehemmiyetsiz ↔ önemli
eksi ↔ artı
eksik ↔ tam
eksilmek ↔ çoğalmak
el ↔ tanıdık
elem ↔ sevinç
eli açık ↔ cimri, pinti
eli sıkı ↔ cömert , eli açık
elveda ↔ merhaba
elverişli ↔ uygunsuz
elverişiz ↔ uygun, müsait
elzem ↔ gereksiz
emin ↔ güvenilmez
enayi ↔ açıkgöz
ender ↔ bol, sık, çokça
engebe ↔ düzlük
engel ↔ destek
enteresan ↔ sıradan
epey ↔ az
er ↔ geç
eril ↔ dişil
erimek ↔ donmak
eritmek ↔ dondurmak
erkek ↔ kadın, dişi
erken ↔ geç
esaret ↔ özgürlük
esas ↔ yalan, yanlış
esir ↔ özgür
eski ↔ yeni
esnek ↔ katı
essah ↔ yalan, yanlış
eş ↔ zıt, karşıt
etken ↔ edilgen
etkin ↔ pasif
evcil ↔ yabani
evet ↔ hayır
ezel ↔ ebed
ezeli ↔ ebedi
eziyet ↔ rahat

F HARFİ

faal ↔ tembel, durgun
faaliyet ↔ durgunluk, hareketsizlik
fahiş ↔ ucuz
fakir ↔ zengin
fani ↔ baki
farklı ↔ aynı, benzer
fasıla ↔ sürekli, devamlı
fayda ↔ zarar
faydalı ↔ yararsız
faydasız ↔ yararlı
fazla ↔ az
felaket ↔ mutluluk, refah
fena ↔ iyi
fenalaşmak ↔ iyileşmek
fenalık ↔ iyilik
fer ↔ halsizlik
fersiz ↔ canlı, parlak
fert ↔ toplum
fesat ↔ ara bulucu
fevkalade ↔ olağan, sıradan
fiyasko ↔ başarı
fos ↔ sağlam, dolu
fukara ↔ zengin
fukaralık ↔ zenginlik
fuzuli ↔ gerekli, önemli

G HARFİ

gaddar ↔ merhametli
gafil ↔ uyanık
gaflet ↔ uyanıklık
gaip ↔ ortada, meydanda
galibiyet ↔ mağlubiyet
galip ↔ mağlup
gam ↔ sevinç, neşe
gamlanmak ↔ sevinmek
gammaz ↔ ara bulucu
gani ↔ fakir
gani gani ↔ az
garaz ↔ sevgi
gayet ↔ az
gayri ↔ bundan önce
gebermek ↔ yaşamak
gece ↔ gündüz
gecikmek ↔ erken gelmek
geç ↔ erken
geçici ↔ kalıcı
geçimsiz ↔ uysal
geçinmek ↔ aç kalmak
geçinmek ↔ kavga etmek
geçmiş ↔ gelecek
gelecek ↔ geçmiş, mazi
gelir ↔ gider
gelişigüzel ↔ özenli
genç ↔ yaşlı
gençlik ↔ ihtiyarlık
genel ↔ özel
geniş ↔ dar
genişlemek ↔ daralmak
genleşme ↔ büzüşme
gerçek ↔ sahte, yalan
gerçek ↔ hayal
gerdirmek ↔ gevşetmek
gerekli ↔ lüzumsuz
gereksiz ↔ lüzumlu, yararlı
geri ↔ ileri
gerici ↔ aydın
geveze ↔ suskun, ketum
gevşek ↔ sıkı, gergin
gezmek ↔ durmak
gıpta etmek ↔ iğrenmek
gıyaben ↔ yüz yüze, şahsen
gider ↔ gelir
gidiş ↔ geliş, dönüş
girinti ↔ çıkıntı
giriş ↔ çıkış
girişken ↔ pısırık, çekingen
girmek ↔ çıkmak
gitmek ↔ gelmek, dönmek
giyinmek ↔ soyunmak
gizlemek ↔ açıklamak
gizlemek ↔ göstermek
gizli ↔ görünür, belli
gizlice ↔ alenen, açıkça
göçebe ↔ yerleşik
gök ↔ yer
gömmek ↔ çıkarmak
görgülü ↔ kaba
görgüsüz ↔ nazik, kibar
görkem ↔ sadelik, basitlik
görkemli ↔ sade, gösterişsiz
görmüş geçirmiş ↔ deneyimsiz
görünmek ↔ kaybolmak
göstermek ↔ gizlemek
gösterişli ↔ sade
götürmek ↔ getirmek
gözü pek ↔ korkak, çekingen
gözü tok ↔ aç gözlü
grev ↔ iş başı
gurbet ↔ sıla, yurt
güç ↔ kolay
güçlü ↔ kuvvetsiz, zayıf
gül ↔ ağla
güleç ↔ somurtkan
gülmek ↔ ağlamak
günah ↔ sevap
gündüz ↔ gece
güney ↔ kuzey
gür ↔ seyrek
gürbüz ↔ sıska, cılız
gürültü ↔ sessizlik
güzel ↔ çirkin
güzide ↔ sıradan, rastgele

H HARFİ

haberdar ↔ habersiz
haberleşmek ↔ ilgiyi kesmek
hadsiz ↔ sınırlı
hafif ↔ ağır
hafiflik ↔ ağırlık
hafifmeşrep ↔ ağırbaşlı
hakaret ↔ iltifat
hakikat ↔ yalan
hakkaniyet ↔ adaletsizlik
hakkıyla ↔ gelişigüzel
hakir ↔ değerli, üstün
halis ↔ katışık, kirli
halsiz ↔ dinç
haluk ↔ terbiyesiz
ham ↔ olgun, yetişmiş
ham ↔ idmanlı
hamarat ↔ tembel
haram ↔ helal
harcamak ↔ biriktirmek
hareketli ↔ durgun
harici ↔ dahili
hariç ↔ dahil
harp ↔ sulh, barış
has ↔ katışık
hasım ↔ dost
hassas ↔ vurdumduymaz
hasta ↔ sağlıklı, dinç
hastalık ↔ sağlık
haşarı ↔ uslu
haşin ↔ yumuşak, uysal
hatırlamak ↔ unutmak
havadar ↔ havasız, izbe
haya ↔ utanmazlık
hayal ↔ gerçek
hayasız ↔ terbiyeli
hayat ↔ ölüm
hayati ↔önemsiz
hayır ↔ şer, kötülük
hayır ↔ evet
hayırlı ↔ yararsız
hayırsız ↔ yararlı
haylaz ↔ uslu
haylaz ↔ çalışkan
hayli ↔ az
haysiyetli ↔ onursuz
haysiyetsiz ↔ onurlu
hazırlıksız ↔ amade
helal ↔ haram
hep ↔ hiç
hesaplı ↔ pahalı
hezimet ↔ zafer, galibiyet
hıncahınç ↔ bomboş
hırçın ↔ uysal
hırgür ↔ geçim
hızlı ↔ yavaş
hisli ↔ duygusuz
hoppa ↔ ağır başlı
hoş ↔  sevimsiz
hoşlanmak ↔ beğenmemek
hususi ↔ genel, umumi
hücum ↔ geri çekilme
hükümsüz ↔ geçerli
hür ↔ esir
hürriyet ↔ tutsaklık
hüzün ↔ sevinç


İ HARFİ

 iç-dış

içeri – dışarı

ihtimam- özensiz

ihtiyar- genç

ileri-geri

ilk-son

ilkel- medeni

 ince – kalın

 inmek- çıkmak

 iniş- çıkış

istikbal- mazi

 isyan- itaat

 itici-çekici

 iyi-kötü

iyimser-kötümser

 iyilik-kötülük

K HARFİ

kaba – terbiyeli, ince
kahrolsun – yaşasın
kalabalık – tenha
kalıcı – geçici
kalın – ince
kâmil – cahil
kapalı – açık
kâr – zarar
kara – ak
karışık – düzenli
karşı – öte
karşıt – eş
kart – taze
katı – sıvı
katı – yumuşak
kavuşmak – ayrılmak
kaybetmek – bulmak
kazanç – zarar
keder – neşe
kısa – uzun
kısır – üretken
kış – yaz
kıtlık – bolluk
kıvanç – utanç
kirli – temiz
kolay – zor
konmak – uçmak
konuşkan – suskun
korkak – cesur
koyu – açık
körpe – kart
kötü – iyi
kurnaz – saf
kuru – yaş, nemli
kuvvetli – zayıf, güçsüz
kuzey – güney
küçük – büyük
küsmek – barışmak
küt – sivri

L HARFİ

lanet ↔ iyi,kibar
latif ↔ nahoş, çirkin, kaba
latife ↔ ciddi (söz)
laubali ↔ ciddi, resmi, ağırbaşlı
lazım ↔ gereksiz, lüzumsuz
legal ↔ illegal, yasa dışı
leh ↔ aleyh

lezzetli ↔ tatsız
loş ↔ aydınlık
lüks ↔ sade, basit
lüzumlu ↔ gereksiz
lüzumsuz ↔ gerekli

M HARFİ

maddi – manevi
mağlubiyet – galibiyet
mağlup – galip
masum – suçlu
mat – parlak
mazi – gelecek
mazlum – zalim
meçhul – belirli, belli
medeni – ilkel
mektepli – alaylı
mert – namert
minimum – maksimum
muntazam – düzensiz
müsrif – cimri
mütemadiyen – aralıklarla
mutluluk – üzüntü, hüzün

N HARFİ

namert – mert
nazik – kaba
nefret – sevgi
negatif – pozitif
nemli – kuru
nesnel – öznel
neşeli – üzgün
netice – neden
nezaket – kabalık

O HARFİ

objektif ↔ subjektif
obur ↔ boğazsız
okumuş ↔ cahil
olağan ↔ olağan dışı, gayrimümkün
olağanüstü ↔ sıradan
olası ↔ kesin
olgun ↔ ham, çiğ
olumsuz ↔ müspet
onamak ↔ tasvip etmemek
onarmak ↔ bozmak
onaylamak ↔ reddetmek
onurlu ↔ haysiyetsiz
oturmak ↔ kalkmak
oynak ↔ hareketsiz
oyunbaz ↔ dürüst

Ö HARFİ

ödül – ceza
ölü – diri, canlı
ölüm – yaşam
ön – arka
örtmek – açmak
övgü – yergi
övmek – yermek
övünç – utanç
öz – üvey
özel – genel
özenmek – baştan savmak
özgür – tutsak
öznel – nesnel

P HARFİ

pahalı – ucuz
parlak – mat
pasif – aktif
peşin – veresiye
pinti – cömert
pozitif – eksi, negatif
profesyonel – amatör

R HARFİ

rahat ↔ huzursuz, sıkıntılı,dar
refah ↔ sıkıntı
renkli ↔ soluk
ret ↔ kabul
rica ↔ emir
riyakar ↔ dürüst
Hayalperest↔ gerçekçi
rüya ↔ gerçek

S HARFİ

sabah – akşam
sade – gösterişli
sağ – sol
sağlam – çürük
saldırı – savunma
savaş – barış

sahtekar ↔ dürüst
saydam – opak
sert – yumuşak
sevap – günah
sevinmek – üzülmek
sevinç – üzüntü
seyrek – sık
sıcak – soğuk
sığ – derin
sık – seyrek
sıkıcı – iç açıcı
sırt – göğüs
siyah – beyaz
soğuk – sıcak
sol – sağ
somurtkan – güleç
son – ilk
sonra – önce
soru – cevap, yanıt
sorun – çözüm
suçlu – masum
sulak – kurak
susmak – konuşmak
süratli – yavaş
süslü – sade

Ş HARFİ

şahsi ↔ tüzel
şamata ↔ sessizlik
şanssız ↔ talihli,
şaşkın ↔ bilinçli

şatafat ↔ sadelik
şatafatlı ↔ gösterişsiz,  

şefkatli ↔ merhametsiz, zalim
şen ↔ üzgün, kederli
şenlik ↔ matem, yas
şer ↔ hayır
şerefli – onursuz

şeytan ↔ melek
şımarık ↔ terbiyeli
şiddetli ↔ yumuşak, sakin, mülayim
şiddetlenmek ↔ yavaşlamak
şikayetçi ↔ memnun
şimal ↔ güney
şimdi ↔ sonra
şirin ↔ sevimsiz
şişman ↔ zayıf
şişmek ↔ sönmek
şöhretli ↔ tanınmamış, şansız
şükran ↔ nankörlük
şüpheli ↔ kesin, emin, kuşkusuz

T HARFİ

tam – yarım, eksik
tamam – eksik
tatlı – acı
tavan – taban,zemin
taze – bayat
tekil – çoğul
tembel – çalışkan
temiz – kirli, pis
tenha – kalabalık
ters – düz
tertipli – dağınık
tok – aç
toplama – çıkarma
tutsak – özgür
tutucu – ilerici
tutumlu – savurgan
tümsek – çukur

U HARFİ

ucuz – pahalı
unutmak – hatırlamak
uslu – yaramaz
usta – acemi
uygun – elverişsiz
uygun – yakışık
uysal – dik başlı
uyumak – kalkmak
uzak – yakın
uzun – kısa

Ü HARFİ

ücretli ↔ parasız, bedava
ümitsiz ↔ iyimser, umutlu
üretim ↔ tüketim
ürkek ↔ atılgan, cesur
üryan ↔ giyinik
üstünkörü ↔ özenli
üşengeç ↔ çalışkan, tezcanlı
üşümek ↔ ısınmak
üşüşmek ↔ dağılmak, kaçışmak
ütmek ↔ yenilmek
ütülmek ↔ yenmek
üvey ↔ öz
üzerinde ↔ altında
üzgün ↔ sevinçli
üzmek ↔ sevindirmek, güldürmek
üzücü ↔ sevinçli, neşeli, şen
üzüntü ↔ sevinç

V HARFİ

vadeli ↔ süresiz
vahşi ↔ evcil
var ↔ yok
varış ↔ başlangıç
varlık ↔ yokluk
varlıklı ↔ yoksul, fakir
varyemez ↔ eli açık, cömert
vayvilim ↔ sessizlik
vebal ↔ sevap
vefalı ↔ hayırsız
velvele ↔ sessizlik, sakinlik
verecek ↔ alacak
verimli ↔ kısır
veriş ↔ alış
vermek ↔ almak, ele geçirmek
vicdanlı ↔ merhametsiz
vurdumduymaz ↔ duygulu, hisli
vuslat ↔ ayrılma

Y HARFİ

yabancı ↔ tanıdık, yerli
yabani ↔ evcil, medeni
yakalamak ↔ kaçırmak
yakın ↔ uzak (ırak)
yakışıklı ↔ çirkin, biçimsiz
yalan ↔ gerçek, hakikat
yalandan ↔ sahiden, gerçekten
yalın ↔ süslü, gösterişli
yandaş ↔ karşıt
yanılmak ↔ bilmek
yanıt ↔ soru
yanlı ↔ tarafsız, bitaraf
yanlış ↔ doğru
yanmak ↔ sönmek
yapay ↔ doğal
yapıcı ↔ yıkıcı, kırıcı
yapım ↔ yıkım
yaramaz ↔ uslu
yarar ↔ zarar
yas ↔ neşe, sevinç
yaslı ↔ şen
yaş ↔ kuru
yaşlı ↔ genç
yatılı ↔ gündüzlü
yavaş ↔ hızlı
yaz ↔ kış
yazılı ↔ sözlü
yazmak ↔ silmek
yegâne ↔ fazla, çok
yeni ↔ eski
yenik ↔ galip
yenilgi ↔ galibiyet
yerli ↔ yabancı
yermek ↔ beğenmek, övmek
yeterli ↔ kifayetsiz
yetişkin ↔ 1.küçük, ufak. 2.ham
yetkin ↔ eksik, kusurlu
yıkıcı ↔ yapıcı
yıkık ↔ sağlam
yıkım ↔ yapım, onarım, imar
yılışık ↔ ciddi, ağırbaşlı
yırtıcı ↔ evcil
yiğit ↔ korkak, cesaretsiz
yoğun ↔ seyrek
yok ↔ var, mevcut
yokluk ↔ varlık, bolluk
yokuş ↔ iniş
yüksek ↔ alçak
yolsuz ↔ uygun, yasal
yorgun ↔ dinç, zinde
yukarı ↔ aşağı
yumuşak ↔ katı, sert
yurtsever ↔ vatan haini
yüce ↔ alçak
yüksek ↔ alçak
yürekli ↔ korkak, ödlek
yüzsüz ↔  çekingen
yüzükoyun ↔ sırtüstü

Z HARFİ

zam – indirim
zarif – kaba
zarar – yarar, kâr
zararlı – yararlı
zayıf – güçlü
zayıf – şişman
zemin – tavan
zengin – fakir
zevzek – ağır başlı
zıt – eşi
ziyan – kazanç
zor – kolay
züğürt – zengin

Paylaş: