Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Vadideki Zambak | benlikitap.com

Eser hakkında; Balzac edebiyat dünyasının en önemli yazarlarındandır. Yaşadığı dönemde çok başarılı eserler vermiş döneminin sorunları ve sosyal hayatını okuyucuya başarılı şekilde yansıtmıştır .Balzac’ın romanlarında genel olarak doğa ve kır hayatı,felsefi incelemeler Analitik incelemele temaları dikkat çekmektedir.

Kır hayatının ön planda olduğu romanlarında baş kahraman Vadideki Zambak’ tır. Gerçekçi bir uslupla yazılmıştır.

Vadideki Zambak adlı kitap ilk kez 1885 yılında yayınlanmıştır .Romandaki olaylar 1809 -1835 yılları arasında geçmektedir.

Felix de vandenesse:Romanın baş kahramanıdır,asil bir aileye mensuptur.Henriette de ile yaşadığı yasak aşk ve ailesi arasında kalmıştır.

Kontes Henriette de Mortsauf ;Mutsuz bir evliliği olan Henriette ,romanın kahramanı Felix ‘in aşkı

Lady Dudley:Felix’in Henriette’ye ihanet ettiği kadın.

ÖZET

Aristokrat bir ailenin küçük oğlu Felix de vandenesse , ailesinin sevgisinden ve ilgisinden yoksun ,yaşadığı dönemin katı kuralları içinde otoriter bir ailede yetişmiş akıllı ve çalışkan bir çocuktur.

Restauration Devri’nin yaklaştığı sırada Felix in babası yaşadıkları Tours’a çağırır. Felix babasının davetine ne hemen itaat eder. Tours’ad gittikten sonra , bir gün bir baloya katılır, baloda genç bir kadın görür. Felix kadının güzelliği karşısında adeta büyülenir, ona karşı derin bir sevgi duyar ve bu genç kadını uzun süre unutamaz.

Bir gün İndreNehri’nin kıyısında Clochegourde şatosunda bu genç kadınla tekrar karşılaşır ,genç kadının adı Kontes henriette de Mort sauf olduğunu öğrenir. Felix kadının güzelliğinin vadinin adı ile özdeşleştiğini düşünür. Vadinin adı “Zambak” tır .Henriette de tıpkı zambaklar gibi temiz saf ve güzeldir.

Felix ve Henryette de tanışırlar.Ama Henriette de evlidir ,kocası asık suratlı sert soğuk bir insandır. Sıkıcı ve mutsuz bir hayatı vardır. Felix’de ona ailesinin hallerinden kendi kederli çocukluğundan bahseder, karşılıklı dertleşmeler her ikisini de daha da birbirine yaklaştırır.

Zamanla aralarında gizli bir aşk başlar, sürekli görüşmektedirler. aralarında temiz ve gizli bir aşk başlar.Bir gün Felix’in mevki sahibi olması için uzaklaşması gerçeği ile yüz yüze gelirler.

Felix ,saraya girer 18 Louis’in dikkatini çekmeyi başarır ve kısa zamanda Danıştay baş yardımcılığına kadar yükselir. Felix aşkına sadık kalmıştır. Henriette’ yi asla unutamaz, sürekli mektuplaşırlar.İki yıllık bir ayrılıktan sonra tekrar görüşürler. Henriette’nin kocası uzun süren bir hastalığa yakalanınca Henriette de ve Felix arasındaki aşk daha da kuvvetlenir.Fakat bir süre sonra Felix, Paris’e dönmek zorunda kalır.

Felix ,Paris’teki hayatı sırasında, elit tabakadan Leydi Dudley adında biri ile tanışır. Onun gösterişinden ve güzelliğinden etkilenir bir süre ona aşık olduğunu zanneder. Bu durumu öğrenen Henriette de hastalanır, sonunda Felix ‘i affetse bile , hastalık onun ölümüne neden olur.

Güzel parıltılı İngiliz Leydi’den bıkan Felix ,Clochegourde’e döner. Geldiğinde Henriette de can çekişmektedir. Henriette de ,Felix bir mektup bırakmıştır. Mektupta aşkından ,ahlaki değerlerden ,eş olma sorumluluğu arasında yaşadığı çelişkiler ,çatışmalar yazmaktadır. Henriette de sonuna kadar ahlakını muhafaza etmekle birlikte pek çok kez içinde savaşlar yaşamıştır .Yaşadığı bu acı kayıp Felix’i derinden etkiler.

Felix bir süre sonra kendini toplamaya çalışmak için Paris’e döner, orada kendini edebiyata, bilime, politikaya vererek avutmaya çalışır.

Paylaş: