Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Üsleri kullanarak herhangi bir sayıyı kendi başına istediğiniz kadar çarpabilirsiniz .

Üslü sayılarla işlem yaparken belli kurallar vardır.

  •  1 sayısının tüm kuvvetleri 1’e eşittir. Örneğin 1198=1
  • Pozitif tam sayıların, negatif tam sayıların ve rasyonel sayıların sıfırıncı kuvveti / üssü 1 dir. Örneğin 60=1
  • 00 belirsizdir.
  • 0=0.0=0 Sıfırın pozitif kuvvetleri 0’a eşittir.
  • Sıfırın negatif kuvvetleri tanımsızdır. Örneğin 0-8 = Tanımsızdır.

ÖRNEKLER

SORU: 5 değeri nedir -2 ?

CEVAP

[önbelleğe alındı] 0,02598762512207 ms

SORU:6 3’ün değeri nedir ?

CEVAP:

3
= 6 × 6 × 6
= 36 × 6
= 216

SORU:4’ün değeri nedir ?

CEVAP:

4
= 3 × 3 × 3 × 3
= 9 × 9
= 81

SORU:2 değeri nedir -4 ?

CEVAP:

-4
1/2 = 4
= 1 / (2 x 2 x 2 x 2)
, 1 / (4 x 4) =
1/16 =
= 0,0625

SORU:(-3) 5’in değeri nedir ?

CEVAP:

(-3) 5 = (-3) × (-3) × (-3) × (-3) × (-3) = -243
(Tek sayıda negatifin çarpımı negatiftir)

SORU:(-10) 0’ın değeri nedir ?

CEVAP:

Herhangi bir temel sayı için (0 tabanı hariç), üs 0 ise, 1
⇒ (-10) 0 = 1 elde edersiniz.

SORU:2 + 6 2’nin değeri nedir ?

CEVAP:

2 = 5 × 5 = 25
2 = 6 × 6 = 36

Yani 5 2 + 6 2 = 25 + 36 = 61

SORU: 2 – 2 -2’nin değeri nedir ?

CEVAP:

2 = 2 × 2 = 4

[önbelleğe alındı] 0,024080276489258 ms

Yani
2 – 2 -2 = 4 – 0.25 = 3.75

Paylaş: