Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Türk müziğinin ruha tesir eden formları Müslümanlığın manevi yorumunun merkezleri olan tekkelerde okunan ve tekke musikisi diye tabir edilen türe ait eserlerdir.

Esasında 8 çeşit forma sahip olan tekke musikisi ,ilahi ve naatın hem cami hem tekke musikisinde okunmasıyla 10 çeşide kadar çıkar.

En çok bilinen çeşidi ise Mevlevi’dir.

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri Nedir

Mevlevi: Mevlihanelerde ayinleri mutrip heyeti tarafından icra edilir.Bütün tarikat ayinleri gibi sevgili Peygamber’imizi öven ifadeler,yani naatla başlar.

Türk müziğinin en sanatlı eserleri olarak ifade edilir.

Ayinler için seçilen güfteler Hz.Mevlana’nın Mesnevi-i Şerif’i ve Divan-ı Kebir’inden seçilir.4 kısımdan oluşur,bu kısımlara selam denir.

İrşad ve Tebliğe Bağlı İcra: Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk  Tekke Edebiyatı (Dr. Kemal Üçüncü) | SalakFilozof

Aşr*ı şerif tilaveti ve gülbankla nihayet erer.

Paylaş: