Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

.
İnsanlar tarihin en eski devirlerinden beri zamanın neresinde olduğunu bilme ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçtan
dolayı zamanı yıllara, aylara, haftalara, günlere bölerek takvimler yapmışlardır. Başlıca iki tür takvim vardır:

 1. Güneş yılı esaslı takvim: Dünyanın güneş çevresindeki bir turu 1 YIL kabul edilmiştir. Bu takvimde 1 yıl 365 gün 6
  saat sürer. Dünyada ki ilk güneş yılı esaslı takvimler Mısırlılar tarafından yapılmıştır.
 2. Ay Yılı Esas Takvimi:Ay’ın Dünya çevresindeki 12 turu bir yıl kabul edilir.Bu takvimde 1 yıl 354 gün olarak kabul edilmektedir.Dünyada ki ilk esas yılı takvim Sümerliler tarafından yapılmıştır.

Toplumlar yaptıkları takvimlerde kendi tarihleri için önemli olayları başlangıç kabul etmiştir.

MİLADİ, RUMİ, HİCRİ TAKVİMLER | Haberal Gazetesi


Örneğin:

 • Müslümanlar Hicret’i ,
 • Romalılar Roma şehrinin kuruluşunu,
 • Yunanlılar ilk olimpiyatları,
 • Hıristiyanlar Hz.İsa’nın doğumunun başlangıç kabul etmişlerdir.

Bugün kullandığımız Miladi takvim;İlk olarak Mısırlılar tarafından yapılmıştır.

 • Roma imparatoru Jül Sezar zamanında yeniden düzenlenmiş ve takvim Julyen takvimi olarak kullanılmıştır.
 • Daha sonra papa 13.Gregorius tarafından yeniden düzenlenmiş ve Gregorien takvimi adını almıştır.

NOT: Miladi takvimin yaşadığı bu gelişim bize insanlık medeniyetinin tüm toplumların katkılarıyla oluştuğunu
kanıtlar.
TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER

 1. ONİKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ:
Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler | Kültür Elçisi
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
 • Tek milli takvimimizdir.
 • Orta Asya Türkleri tarafından yapılıp kullanılmıştır.
 • Bir yıl 365 gün 5 saat olarak hesaplanmıştır.
 • 12 hayvan ismi aylara değil yıllara verilmiştir.
 • Aylar rakamlarla belirtilmiştir.
 • 21 Mart (NEVRUZ) takvimin başlangıcıdır.
 • Günümüzde bu takvimi Moğolistan,Çin ve Tibet’te kullanılmaktadır.

2 – HİCRİ TAKVİM:

hicri takvim - uludağ sözlük
 • Ay yılı esaslıdır.
 • Kullandığımız tek Ay yılı esaslı takvimdir.
 • Takvim Hz. Ömer tarafından yaptırılmıştır.
 • Bir yıl 354 gündür.(Arada 11 günlük farklar vardır.)
 • Takvimin başlangıcı(622) Hicret olayıdır.
 • Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlardır.

3 – CELALİ TAKVİM:

Celaleddin Melikşah takvimi, Celali takvimi nedir? Hangi devlet zamanında kullanılmıştır? - Haberler - Diriliş Postası
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • Büyük selçuklu hükümdarı Melikşah tarafından ünlü bilimci Ömer Hayyam başkanlığında bir ekibe yaptırılmıştır.
 • Takvim ismini Melikşah’ın ilk isimlerinden (CELALEDDİN) adı verilmiştir.
 • Takvimde 21 Mart (NEVRUZ)’dur.
 • Takvim Büyük Selçuklular İmparatorluğu ve Babür İmparatorluğu tarafından kullanılmıştır.

4 – RUMİ TAKVİM:

Rumi takvim nedir? Rumi takvimin özellikleri nelerdir?
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Batı ile ilişkilerinin artması nedeniyle sadece mali işlerde kullanılmak üzere bu takvim yapılmıştır.
 • Takvim 1839 yılında Tanzimat Döneminde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir.
 • Takvimin Başlangıcı Hicret’dir.

5 – MİLADİ TAKVİM:

Miladi Takvim Nedir | Periodic table
 • Güneş yılı esaslıdır.
 • 1 Ocak 1926 yılı itibariyle Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır.
 • Günümüzde bir çok ülke MİLADİ TAKVİMİ kullanmaktadır.

Paylaş: