Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

a .____________Ad

Al. ___________Almanca

anat.__________Anatomi

Ar.___________Arapça

argo._________Argo

ask.__________Askerlik

b.a.___________Birleşik Ad

bağ.__________Bağlaç

b.s.___________Birleşik Sıfat

b.zf.___________Birleşik Zarf

biy.____________Biyoloji

bot.___________Botanik

Cerm._________Cermence

coğ.___________Coğrafra

den.___________Denizcilik

dilb.___________Dilbilgisi

doğ.___________Doğum Tarihi

ed.____________Edat

edeb.__________Edebiyat

edil.___________Edilgen Fiil

eğit.___________Eğitbilim

eko.___________Ekonomi

Erm.___________Ermenice

es.____________eski

eşan.__________Eşanlamlı

Far.___________Farsça

fels.___________Felsefe

fiz.____________Fizik

fizy.___________Fizyoloji

foto.___________Fotoğrafçılık

Fr._____________Fransızca

geçl.___________Geçişli Fiil

geçz.___________Geçişsiz Fiil

gökb.___________Gökbilim

hkr._____________Hakaret sözcüğü

hlk._____________Halk Arasında Kullanılan Sözcük

huk._____________Hukuk

İbr.______________İbranca

ik.______________İkileme

İng._____________İngilizce

İsl.______________İslavca

İsp._____________İspanyolca

iş.______________İşteş fiil

It.______________İtalyanca

Jap._____________Japonca

kaba.____________Terbiyeye aykırı

karş.an.__________Karşıt Anlam

kim._____________Kimya

Lat._____________Latince

Mac.____________Macarca

mant.___________Mantık

Mat.____________Matematik

mec.____________Mecazi

metafiz.__________Metafizik

meteor.__________Meteroloji

mod.____________Moda

Moğol.___________Moğolca

müz._____________Müzik

mit.______________Mitoloji

ot._______________Otomobil

öl._______________Ölüm Tarihi

Por.______________Portekizce

res.______________Resim

ruhb._____________Ruhbilim

Rum._____________Rumca

Rus.______________Rusça

s.________________Sıfat

si.________________Sinema

sp._______________Spor

T.________________Türkçe

tar._______________Tarih

tekn.______________Teknik

tıp.________________Tıp

tic.________________Ticaret

tiy.________________Tiyatro

tkz._______________Teklifsiz

toplb.______________Toplumbilim

ünl.________________Ünlem

vb._________________Ve Benzerleri

yan.________________Yansıma

yar._________________Yardımcı

yen._________________Yeni

yerb.________________Yerbilim

Yun._________________Yunanca

yy.___________________Yüzyıl

zf.___________________Zarf

zm.__________________Zamir

zool._________________Zooloji

Sözcüklerin Seslendirilişini Belirten İşaretler

(.) Kısa hece:adet () gibi.

( _ ) Uzuzn hece:adet ( _. ) gibi.

( ‘ ) vya ( _’ ) Vurgulu hece: re’sen ( . ‘ . ) gibi

Paylaş: