Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Sosyometri,psikologlar ve sosyologların kişiler arasında tercihlerin ve gruplar içindeki bireylerin göreli etki gücünü anlamak amacıyla kullandıkları bir çeşit teknik.

Sosyometri terim bireyler arası ilişkileri ölçmeyi amaçlayan uygulamalar içinde kullanılır.

Okulda öğrencilerin; kimlerle arkadaş oldukları, oluşturdukları yaş grupları, kimlerle işbirliği yapabildikleri, en çok sevilen öğrencinin kim olduğu, kimlerin grup işbirliği ve oyun dışında kaldıkları, kimlerin grupları meydana getirdikleri ve sınıftaki gruplaşmaların kimler tarafından ve nasıl yönetildiği, grubun veya sınıfın liderinin kim olduğu sosyometri yoluyla anlaşılabilir.

Sosyometri uygulamasında güvenilir sonuçlar elde etmek için bazı kurallara uyulması gerekir. Bunlar;

  1. Sosyometri uygulamaya başlamadan önce hangi amaçla veya hangi tür bilgi edinmek istendiğinde karar verilmeli ve sorular buna göre hazırlanmalıdır. Bir proje grubu oluşturmadan önce hangi öğrencilerin birbirlerine akademik yardım sağlayabileceklerini öğrenmek isteyen öğretmenin, “En çok sevdiğiniz arkadaşınız kimdir?” şeklinde bir soru sorması anlamsızdır. Böyle bir amaç için sorulabilecek soru “Projede kimlerle çalışmak istersiniz?” şeklinde olabilir.
  2. Sosyometri uygulaması sırasında, sonuçların gizli tutulacağı hakkında tüm güvenceler verilmelidir.
  3. Sosyometri tekniği ile elde edilen bilgiler gizli tutulmalı, bu bilgiler uygun yaklaşım biçimleriyle bireylerle paylaşılmalıdır.
Paylaş: