Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

SERGİ:Ülkelerin ticari, sanayi, zirai ve kültürel unsurların tanıtımı amacıyla yapılan organizasyondur.Sergi,pazar ve hammadde ihtiyacının artması ve ülkelerin eksik olan ürünleri temin etmesi ya da üretim fazlasını ihraç etmesini amaçlamaktadır.

Kayaşehir Kapalı Fuar ve Sergi Alanı açıldı! | İnşaat Gündemi

Sergi olarak isimlendirdiğimiz ticari, sanayi, zirai ve kültürel unsurların tanıtımı amacıyla yapılan organizasyonların tarihi oldukça eskidir. Sanayileşmenin ve ticari faaliyetlerin gelişerek yoğunlaştığı 18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa Devletleri’nde üretimin artması, yeni Pazar ve hammadde ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

İstanbul Fuar Merkezi 2 | Visit Istanbul

Bu ihtiyacın giderilebilmesi için, sanayi ürünlerinin ve üretim araçlarının tanıtılması amacı ile uluslararası sergiler düzenlenmeye başlamıştır.

Ayrıca bu sergilerde ülkelerin sanayi, teknoloji, bilim ve tarım alanındaki gelişme ve yeniliklerin tüm milletlere duyurularak çok daha geniş bir alana hitap edilmesi amaçlanmıştır.

Konya tarım fuarı Eskişehir'e taşındı iddiası!

Çok çeşitli alanlarda sergiler düzenlenmektedir.

Dünyada ilk ulusal nitelikli sanayi sergisi 1789’da Fransa’da düzenlenmiştir. 

Paylaş: