Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Roma İmparatorluğu; Agustos ile Milattan Önce 27, yılında başlayan zamanla Avrupa ,Afrika ve ön Asya’da imparatorluk haline geldi.

Roma İmparatorluğu (makale) | Khan Academy

Roma İmparatorluğu milattan sonra 395 yılında Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı.

Batı Roma İmparatorluğu'nun Yıkılışı - İstanbul Turist Rehberi

Batı Roma İmparatorluğu 376 yılında tarih sahnesinden silindi.Bu tarihten sonra Roma İmparatorluğu varlığını sadece Doğu Roma İmparatorluğu olarak devam etti.

Doğu Roma İmparatorluğu Bizans şehrini yeniden kuran ve burasını Roma İmparatorluğu’nun merkezi yapan Konstantinus’tur. Doğu Roma’nın merkezi Bizans şehri olduğu için bu imparatorluğa Bizans İmparatorluğu denilmiştir. Bizansın başkenti Konstantinopolis’in son İmparatoru Constantine Palaiologos’in 1453 yılında Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’e mağlup olduğu İstanbul’u fethine kadar varlığını devam ettirmiştir.

Roma İmparatorluğu Gerçekten Ne Zaman Bitti?
Paylaş: