Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Yunan filozof ve matematikçi,”Sayıların babası” olarak bilinir.Düzgün geometrik şekiller pisagorculukta önemlidir.

pisagorun çırağı (@pisagorunciragi) | Twitter


En iyi bilinen teoremi; adıyla anılan Pisagor teoremidir.Bir dik üçgenin iki dik kenarının uzunluklarının kareleri toplamı, “hipotenüs” olarak adlandırılan üçüncü kenarın uzunluğunun karesine eşittir. Bu teorem adını ünlü Yunan düşünür Pisagor’dan alır.

Eğer bu iki kenara a ve b der, hipotenüsü de c dersek, Pisagor teoremini a2+b2=c2 şeklinde ifade edebiliriz.

Pisagor,üçgenin iç açılar toplamının 180° olduğunuda hesaplamıştır.

Doğum yeri olan Sisam adasından M.Ö. 529’da Güney İtalya’ya, Crotona’ya göç etti. Crotona bu yörenin zengin liman kentlerinden biriydi. Pisagor, kendinde varolduğunu iddia ettiği kehanet gücü, biraz da etrafında yarattığı gizemli havasıyla çevresindeki insanları etkiledi.Zengin ve soylu gençlerden oluşan üçyüz kişiyi bir çatı altında topladı ve okul kurdu. Pisagor öğrencilerini iki bölüme ayırıyordu : Dinleyiciler ve matematikçiler. Okula dinleyicilik ile başlanıyor, başarılı olunursa matematikçiliğe geçiliyordu.

34 yıl boyunca, klasik Mısır ve Babil kahinlerinden aldığı eğitimi sonrası Pisagor yeniden İtalya’ya döndüğünde elinde belirli kademelere bağlı şekilde oluşturduğu  öğretilerin yeniden canlanmasına yardımcı olacak bir gizemciliği taşıyordu. Mısır’da Osiris dinine bağlı aldığı eğitim ve daha sonra Mısır’ın Babil tarafından işgali ile gittiği matematik ülkesi Byblonya’da aldığı eğitimle matematiğin kutsallığına inanan Pisagor düşüncesindeki sayıların önemi de buradan gelir.

Eski Mısır’daki kahinlerin ve Babil rahiplerinin ayinlerini müzikle gerçekleştirmesi ve müzik formatının matematiksel işlemlerle elde edilmesi ile müzik Pisagor felsefesinde önemli bir yer tutar.Notalara paralel olarak sayıların da belirli bir düzene bağlı olduğunu savunan Pisagor 1’i tanrısal olarak yorumlarken 10 sayısının tanrısal olanla hiçliğin mükemmel birliği tarif ettiğini savunmuştur. Pisagor öğretisi evrende her şeyin bir sayı ile (özellikle tam sayı) özleştiğini öne sürer.Örneğin 3 adalet,4 evlilik,5 canlılık, 6 soğuğun, 7 sağlığın, 8 aşkın nedenidir.

Pisagor müzik ile de uğraştı. Telin kısalmasıyla, çıkardığı sesin inceldiğini keşfetti. İki telden birinin uzunluğu diğerinin iki katıysa, kısa telin çıkardığı ses uzun telin çıkardığı sesin bir oktav üstünde olduğunu gördü. Eğer tellerin uzunluklarının oranı 3’ün 2’ye oranı gibiyse, iki telin çıkardığı sesler beşli aralıklı idi. Benzer şekilde eğer parmağımız teli uzunluk 2/3 oranında bölen noktadaysa, telin boş durumuna oranla bir beşli aralık yukarda ses çıkacaktır.

Pisagor, diğer önemli keşfide sabah yıldızı ile akşam yıldızının aynı yıldız olduğunu anlamasıdır. Kendisinden sonra bu yıldız uzun süre Afrodit olarak anıldı. Bugün bu yıldızın Venüs gezegeni olduğunu biliyoruz.


Pisagor,ayrıca Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ileri sürmüş ve bu düşüncesi yüzünden oldukça sert tepkilerle karşılaşmıştır. Ancak,bilimler hakkındaki görüşlerinin ne kadarının ona ait olduğu tam olarak bilinmemektedir.


Pisagor, öğretisini sunduğu felsefe okuluda kurmuştur. Bu okul aynı zamanda dini bir topluluk ve o zamanın politikasına oldukça egemendir. Pisagor’un matematik, fizik, felsefe, astronomi ve müzikte getirmek istediği yenilikleri, istemeyen,bazı siyasetçi ve gruplar, halkı yanlış haberlerle Pisagor’a karşı ayaklandırarak, okulunu ateşe verdiler. Alevler arasında kalan Pisagor ve öğrencileri kaçmayı başaramadan yanarak acı bir şekilde öldüler.

Paylaş: