Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Parafreni,üreğen sayıklama ve saçmalama,(hezeyen)psikozu.

Başlıca özelliği tüm kişiliği kapsaması ve gerçeğe uyumu uzun süre korumasıdır.Hasta iki dünyada yaşar.Tümüyle hezeyana girmez.

Hastalığın gelişimi dört evrede incelenebilir:

Parafreni - ırkilata

Yorum evresi:Hasta bedence ve ruhca bir düşkünlük duymaya başlar;huzursuzlaşır ve güvenini yitirir.Bunun sebebini dışarıda arayarak yanlış yorumlar yapar.

Sanrı(halüsinasyon) evresi;İşitme sanrıları ile başlar.Önce ıslık ,çınlama,çıtırtı,gürültü işitilirken giderek küfürler,tehditler,alay sözleri işitilmeye başlanır.

Beynin mucizesini kanıtlayan 10 psikolojik hastalık

Megalomani evresi;Hasta hezeyanına göre prens,tanrı,peygamber olur.

Bunama evresi;Hastaları kimilerinde görülmez.Sağaltımında ilaçlar ve elektro şok uygulanır.

Paylaş: