Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Nostradamus da Baba Vanga gibi 2021 yılında dünyanın önemli liderlerinden birinin suikaste kurban gideceğini kehanet etmiş. Kaynaklarda Nostradamus’un verdiği tariflere göre bunun Putin olduğu ön görülüyor.

ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttan ineceği kehanetini bulunan Nostradamus tahta yeni gelecek kişinin bir erkek olacağını “yeni bir kral” kehanetinde bulunarak belirtiyor.

 2020 ve 2021’in Amerika için büyük felaketler getireceğini söylemiş. Bunların çoğu ekonomik alanda. Bu sene Amerika için ekonomik çöküşün geleceğini söylemiş.

 2021 ABD’yi derinden sarsacak başka bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, psikolojik rahatsızlıklar, depresyonlar olarak verilmiş. 

Nostradamus’a göre 2076 yılında tüm dünyada büyük felaketlere neden olacak 3. Dünya Savaşı meydana gelecek.

Paylaş: