Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Muzaffer Sarısözen Detay - Baglamaci.com

Muzaffer Sarısözen,Sivas ilinin Cami-i Kebir mahallesinde dünyaya geldi.. Babası Sarıhatipzadelerden Şeyh Hüseyin Hüsnü Efendi, annesi Zeliha Hanım’dır. 

 İlk ve ortaöğrenimine Sivas’ta tamamladı. Lise döneminde Sivas Valiliği tarafından müzik öğrenimi görmesi için İstanbul Belediye Konservatuarına gönderildi. Burada 4 yıl öğrenim gören Sarısözen bir süre konservatuar müdürü Yusuf Ziya Demircioğlu’yla birlikte folklorla ilgili çalışmalar yaptı.

Daha sonra Sivas’a gelerek önce öğretmen okulunda sonra da lisede müzik öğretmenliği yaptı. Öğretmenliği sırasında bir yandan da halk müziği ve oyunlarıyla ilgili derleme çalışmalarını sürdürdü.Halk oyunlarından halaylarla ilişkin ilk yazılar Sarısözen’in imzasıyla 1930’lu yıllarda bazı gazete ve dergilerde yayımlanmaya başladı.

Sivas’ta öğretmenliği sırasındaki çabalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuarı (Ankara Musiki Muallim Mektebi) folklor arşivine atandı.

1937-1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin birçok yöresinde derleme çalışmaları yapıldı. Bu derlemelerin çoğuna katılan Sarısözen derlenen bu türkü ve ezgilerin arşivde bir düzen içinde saptanması korunması ve değerlendirilmesini sağladı.

Ankara Radyosunda programlar yaparak yöre sanatçılarını biraraya getirip ilk halk müziği programlarını başlattı. Türkiye Radyolarının ilk Yurttan Sesler Korosu Muzaffer Sarısözen’in öncülüğünde resmen kuruldu. Türkiye’nin birçok yöresinde Mahmut Ragıp Gazimihal Ahmet Adnan Saygun Ulvi Cemal Erkin Halil Bedii Yönetken Nurullah Taşkıran ve Rıza Yetişen’den oluşan derleme ekibiyle birlikte on binlerce türkü ve öykü derledi. Bunların binden çoğunu Muzaffer Sarısözen notaya aldı değerlendirdi.

Türkiye’de az sayıda yapılan halk müziğine ilişkin basılı yayınların başında 1926’da İstanbul Belediye Konservatuarının yayımladığı 14 defter durumundaki »Anadolu Halk Şarkıları« adlı kitapların dışında önemli bir yayın olarak Sarısözen’in 1941 yılında yayımladığı »Seçme Köy Türküleri« adlı kitabı gelmektedir.

Sarısözen daha sonra 1952 yılında »Yurttan Sesler« 1962 yılında günümüzde halk müziği ile ilgili önemli bir kaynak olan »Türk Halk Musikisi Usulleri« adlı kitabını yayımladı.

1949-50 yıllarında İtalya ve İspanya’da yapılan halk oyunları şenliklerine Türkiye’den ilk kez halk oyunları ekipleri Sarısözen’in başkanlığında gönderildi ve büyük başarı sağladı.

Hayatı boyunca genç kuşağa halk müziğinin derlenmesi araştırılması ve tanıtılması konusunda özendirmeye çalıştı.

Muzaffer Sarısözen 64 yaşında Ankara’da vefat etti ve Ankara’da defnedildi.

Paylaş: