Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Met dalgası: Nehir ağzında içeriye ters yönde ilerleyen su duvarı.

Gelgit etkisinin çok belirgin olduğu geniş ve sığ nehir ağızlarında gözlenir.Özellikle ilkbaharda su taşkını ile gelgitin doğurduğu deniz kabarması üst üste çakışabilir.

Taşkın nedeni ile nehir ağzına olağandan çok büyük su kütleleri gelir. Ancak gelgit sonucu yükselmiş denizle karşılaşan sular denize akamaz.

Yükselmeyi sürdüren deniz önünde bir su duvarı oluşturur.Bir süre sonra bu su duvarını da önüne katan yükselmiş deniz,nehir ağzından içeriye doğru, nehirin doğal akışına ters yönde hızla ilerlemeye başlar.

Met dalgası görülen başlıca nehirler arasında Amazon,Ganj ve Seine( Paris )nehirleri sayılabilir

Paylaş: