Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
MERSİN'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 95. YILI KUTLAMA PROGRAMI BELLİ  OLDU | Mersin Haber

 Fransızların işgali altında olan Mersin, Milli Mücadele ruhu ve Milli Birlik Beraberlik bilinci ile bundan tam 99 yıl önce 3 Ocak 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Mersinliler, Mersin’e sahip çıkınız’ diyerek seslendiği bu cennet şehri ,Mersin halkı tarafından Kuvayi Milliye ruhuyla destanlar yazılarak kurtarılmıştır. 

17.12.1918 günü sabahı saat 09.00’da, önünde beyaz arkasında İngiliz bayrağı olan bir filika Mersin iskelesine yanaştı. Filikadan çıkan İngiliz Subayı, iskele komiser muavinine bir zarf vererek gemisine döndü. Mutasarrıf Galip Bey, Hükümet Konağı’nda Jandarma Binbaşı Hüseyin Hüsnü, Emniyet Komiseri Hüsnü ile toplantı halindeydi. İngiliz subayının getirdiği mektup tercüme edildi. “Ateşkesin 7. maddesi uyarınca ve son anlaşmaya göre asayişi sağlamak amacı ile Kilikya’nın işgaline Mersin’den başlanacağı bildirilmiştir.

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesinden sonra İngilizler ve Fransızlar tarafından işgale uğramıştır. Tüm yurtta olduğu gibi işgallerin resmi gerekçesi olan 7. madde uyarınca , 17 Aralık 1918’de mütarekenin ilgili hükümleri gerekçe gösterilerek ordusundaki askerlerin çoğunluğu Hintli askerlerden oluşan İngilizler tarafından Çukurova ve Mersin işgal edilmiştir.

1918 yılında tüm yetkileri elinde toplayan bir kişi yani padişah Osmanlı’nın teslim anlaşmasını imzalamış ve yabancı devletlerin istedikleri yerleri işgal etmesini kabul ederek fiilen kendi devletinin tarih sahnesinden silinmesini imzalamıştır

Padişahlık yönetiminde padişah halkın tüm bütçesine tek başına karar veriyordu, tek başına savaş kararı alıyordu, padişah yabancılarla tek başına her türlü anlaşmayı imzalama yetkisine sahipti.

Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 91. Yıl Dönümü

Anadolu halkı yetkilerin tümünü kendisinde toplayan ve bu yetkiye dayanarak ordusunu dağıtan, silahlarını teslim eden, padişahtan bir fayda olmayacağını anlamış ve ardından halkımız tek kişinin iradesine isyan etmiş, kendi geleceğini kendi eline almış ve kurtuluş ateşini Anadolu’da yakmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ateşi Anadolu’muzun her köşesinde olduğu gibi Mersin’de de yaşanmış ve kurtuluş başarılmıştır.

Mersin’in kurtuluşu aklın, özgürlük istencinin ve halkın dayanışması sonucunda Gözne yaylasında kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin örgütlü mücadelesiyle başarılmıştır.

Karanlık bir dönemi muzaffer orduların komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde geride bırakan halkımız, kurtuluş sonrası yeni bir anlayışla tüm yetkilerin yani egemenliğin bir kişide toplanmadığı yeni bir devlet sistemi kurmuştur.

Paylaş:

1 Comment

Comments are closed.