Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

SORU: Liselerde yüz yüze eğitimin yanında TRT EBA TV Lise ‘de uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek mi?
Cevap:Evet devam edilecektir.

SORU: TRT EBA TV Lise ‘de hafta sonu yayınlanan sorulara tekrar nasıl ulaşabilirim?
Cevap: soruların çözümlerine EBA, TRT EBA TV ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesi (OGMMATERYAL YKS Hazırlık-Soru Çözümleri) üzerinden ulaşılabilir.

SORU: ogmmateryal.eba.gov.tr web adresine giriş için şifre gerekli mi?
Cevap: Hayır, şifre gerekmez.Şifresiz giriş yapılabilmektedir.

SORU:Ek materyallere ve ders kitaplarına nereden ulaşabilirim?
Cevap: Bu linkten ulaşabilirsiniz.👉 http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm

  1. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilir mi?
    Cevap:12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin bulunması üniversite sınavlarına girmelerinde bir engel teşkil etmemektedir
  2. sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversiteye yerleşenler diplomalarını ne zaman alabilecekler?

Cevap: 12. sınıf öğrencileri sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için bu derslerden sorumlu olacaklar ve sınav takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur. Bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık ayı sonuna kadar diplomalarını teslim hakkı tanımıştır.

SORU:Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?
Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

SORU: Ben son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem kaldığım ders var. Şimdi ne olacak?
Cevap:  yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartı taşımayan 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve sınav takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

SORU: Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?
Cevap:Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

SORU: 12.sınıfta öğrenim görüp sorumlu olarak sınıf geçen öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının 1 inci döneminin ilk haftasında yapılacak sorumluluk sınavlarında yine başarısız olması durumunda ikinci bir sınav hakkı varmı mı?
Cevap: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile dönemin son iki haftası içerisinde yapılır. Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısız son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

SORU: Diploma puanı nasıl hesaplanacak?
Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

SORU:Tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile ilgili iş işlemler hangi mevzuat hükümleri uygulanmaktadır?
Cevap: Tutuklu ve hükümlü öğrencilerle ilgili iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 2016/17 sayılı Genelge hükümleri uygulanmaktadır.

SORU: Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?
Cevap:Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

SORU:Ortaöğretim Kurumlarında beklemeli bir öğrenci en fazla kaç dönem sorumluluk sınavına girebilir?
Cevap:M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı” başlıklı 59 uncu maddesi: “(1) Öğrencilerden; b) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Fakat,sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.

SORU:Liselerde yüz yüze eğitimin yanında TRT EBA TV Lise ‘de uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek mi?
Cevap: Uzaktan eğitim çalışmalarına Millî Eğitim Bakanlığının çevrimiçi eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve TRT EBA TV Lise kanalından devam edilecektir.  Yayın saatleri ve ders saatleri bilgisine EBA ve ogmmateryal internet sitemiz üzerinden ulaşılabilecektir.

SORU: EBA TV Lise ‘de hafta sonu yayınlanan sorulara tekrar nasıl ulaşabilirim?

SORU:12. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerimiz için çözümü yapılan soruların çözümlerine EBA, TRT EBA TV ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesi (OGMMATERYAL YKS Hazırlık-Soru Çözümleri) üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu yayınlarda çözülen sorulara yönelik hazırlanan pdf’ler de aynı web sayfasında yayınlanmaktadır.

SORU: TRT EBA TV Lise haricinde hangi kaynaklardan faydalanabilirim?
Cevap: TRT EBA TV Lise ’de bulunan ders yayınlarından,
-11. ve 12. sınıflar için Akademik Destek Platformundan,
-EBA ve ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki etkileşimli kitaplardan,
-ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki YKS Hazırlık, dinamik uygulamalar, 3B modeller, deneyler ve soru bankasından,
-ogmmateryal.eba.gov.tr web sitemizdeki Beceri Temelli Kitaplardan ve Kazanım Kavrama Etkinliklerinden.TRT EBA TV Lise ’de hafta sonları yayınlanan YKS Hazırlık soru çözüm videolarından faydalanabilirsiniz.
Ayrıca okul müdürlükleri ve ilgili ders öğretmenleri, canlı ders anlatımına yönelik programlama ve EBA platformu üzerinden ödevlendirme yapabilmektedir.

SORU:.eba.gov.tr web adresine giriş için şifre gerekli mi?
Cevap: ogmmateryal.eba.gov.tr web sitesine şifresiz giriş yapılmaktadır. Resmi ve özel okullarımızın öğrenci, öğretmen ve mezunları şifresiz erişim sağlayabilirler.

SORU:Etkileşimli ders kitapları ve ek materyallere nereden ulaşabilirim?
Cevap: “http://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/Default.htm” web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

SORU: Eğitim-öğretim yılında yüz yüze işlenmeyen ders konularını destekleme eğitim programı ( konu anlatımı, soru çözümü) var mıdır?
Cevap: Yüz yüze işlenemeyen dersler ve kazanımlar için 10, 11 ve 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik dersleri konu anlatımı ve soru çözüm videoları 11-12 Eylül 2021 tarihinden itibaren 19 hafta boyunca hafta sonları TRT EBA TV LİSE kanalından öğrencilere sunulmaktadır.

SORU: 12.sınıf öğrencileri sorumlu olarak sınıf geçtiğinde üniversite sınavına girebilecek mi/diplomalarını alabilecekler mi?

Cevap: Sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması üniversite sınavlarına girmelerinde herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla tüm 12. Sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebileceklerdir. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacaklardır. Ancak başarısız dersleri olan 12. sınıf öğrencileri sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için bu derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları hâlinde mezun olup diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca bu durumda olup üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını Aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınmıştır. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık ayı sonuna kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarına da bir engel yoktur.

SORU: Son sınıfım ve üniversiteye geçeceğim, ilk dönem matematikten kalmıştım şimdi ne olacak?
Cevap: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçmektedirler. Bu şartın taşınmaması durumunda 12. sınıf öğrencileri başarısız oldukları derslerden sorumlu olacaklar ve takvimine göre girecekleri sorumluluk sınavlarından başarılı olmaları halinde mezuniyet puanları hesaplanarak mezun olacaklardır.

SORU: Sorumlu olarak geçtiğim derslerin sınavları ne zaman yapılacak?
Cevap: Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

SORU: Diploma puanı nasıl hesaplanacak?
Cevap:Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde; “Mezuniyet puanı; 9,10, 11 ve 12. sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.” Şeklinde ifade edilmektedir. Buna göre; 12. sınıf öğrencilerimizin 9,10, 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının birinci dönem başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak mezuniyet puanları oluşturulacak ve diploma puanı olarak diplomalarına yazılacaktır.

SORU:Ortaöğretim Başarı Puanı nasıl hesaplanacak?

Cevap: 12.sınıftan mezun olacak öğrencilerimizin 9, 10 ve 11. sınıflara ait yılsonu başarı puanları ile 12. sınıfın birinci dönem puanları ile oluşan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulan diploma puanı, OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplanırken kullanılacak olan lise mezuniyet puanı olarak değerlendirilecektir.

SORU:Tutuklu ve hükümlü öğrenciler ile ilgili iş işlemler hangi mevzuat hükümleri uygulanmaktadır?
Cevap:Tutuklu ve hükümlü öğrencilerle ilgili iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 2016/17 sayılı Genelge hükümleri uygulanmaktadır.

SORU:Bir öğrenci öğrenim süresi içinde kaç defa sınıf tekrarı yapabilir?
Cevap:Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. 

SORU:Ortaöğretim Kurumlarında beklemeli bir öğrenci en fazla kaç dönem sorumluluk sınavına girebilir?
Cevap:Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı” başlıklı 59 uncu maddesi: “(1) Öğrencilerden; b) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılır.

Sınıf tekrarına kalan, cezaevinde yatan, okula devam etmeyen (özürsüz devamsızlığı 10 günü geçen) öğrencilerin bursluluğunun kesilip kesilmeyeceği ve bu durumda olup bursu yatan öğrencilerin burslarının ne olacağı konusunda tereddüte düşülmüştür. Bu öğrencilere yönelik nasıl bir işlem yapılmalıdır?
Ortaöğretimde bir defadan fazla sınıfta kalan, hükümlü ya da tutuklu olan, mazeretsiz ve sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin burslulukları sona erer.

SORU:Yurt dışından gelen ve bir okula kayıt olan, birinci döneme ait hiç ders notu bulunmayan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin iki dönem ders notunun bulunmaması sebebiyle sınıf tekrarı yapmaları gerekir mi?
Cevap: M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Bir dersin yıl sonu puanı” başlıklı 53 üncü maddesinde:
“(1) Bir dersin yılsonu puanı; b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi programı sonunda belirlenen puandır.” hükmü uygulanır.

SORU:Okul birincileri ve disiplin cezalarının kaldırılması e-Okul sisteminde ne zaman görülür?
Cevap: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgi (b) Yönerge hükümleri gereğince eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulunun yukarıda açıklanan gerekçeler nedeniyle okul ortamında bir toplantı hâlinde yapılamayacak olmasından dolayı 22-24 Haziran tarihleri arasında, mesleki çalışmalar sonrasında okul birinciliği ile disiplin cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi hususları başta olmak üzere eğitim kurumlarınca önemli görülen diğer konuların okul yönetimi, öğretmenler ve diğer kurul üyelerinin katılımıyla kararlaştırılması ve tutanak altına alınması hükmü çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.

SORU:Sorumluluk sınavına alınacak öğrencileri okul idareleri nereden görebileceklerdir?

Cevap:Okul idareleri öğrencilerinin durumlarını; e-Okul sistemi üzerinden “e-Okul Kurum İşlemleri / Not İşlemleri / Ders Notu Girişi” ekranı raporlama sayfasında yer alan “Karne Sonuç Kontrol Listesi” raporunu seçerek, sınıf /şube bazlı listeler halinde, “Doğrudan Geçti, Ortalama İle Geçti, Devamsızlık Nedeniyle Sınıf Tekrarına Kaldı, Ortalama ile Başarısı Zorunlu Derslerden Sorumlu Geçti ve Başarısız Derslerden Sorumlu Geçti” olarak kontrol edilebilmektedir.

SORU:Öğrencilerin devamsızlık süreleri ne kadardır?
Cevap:Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

SORU:Sabah derse gelmeyip,öğlen derse gelen öğrenci yarım gün mü devamsız sayılacaktır?
Cevap:MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında” Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.” denilmektedir.

SORU:Sabah birinci ders saatine girmeyip sonraki dört saate girer, öğleden sonra da devam etmezse bu öğrencinin devamsızlığı tam gün mü, yarım gün mü sayılır?
Cevap: MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin devam, devamsızlık ve ilişik kesme ili ilgili 36. maddenin 2.bendinin b fıkrasında” Günlük toplam ders saatinin 2/3’ü ve daha fazlasını gelmeyenlerin bir gün diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.” denilmektedir.

SORU:Öğrenciler özürleri nedeniyle ortaöğretime ara verilebilir mi?
Cevap:Evet. Özür nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

SORU:Sosyal Bilimler Lisesi hazırlık sınıfına kayıtlı bir öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakil yapmak istemesi durumunda öğrencinin hazırlık sınıfı olmayan bir Anadolu Lisesine nakli mümkün müdür?

Cevap:Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından 9. sınıfa, 9. sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir.

SORU:”Okuldan kısa süreli” uzaklaştırma” cezası nasıl uygulanır?
Cevap:öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır. Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir.

SORU:Yatılı öğrenci, nakil/geçiş şartlarını taşıması durumunda e – Okul sistemi üzerinden nakil/geçiş başvurusu yapması sağlanabilir mi?
Cevap: Evet.Pansiyon modülünde yatılılık nakli gerçekleştirilebilir.

SORU:Paralı yatılı öğrenciler ücretler ne zaman ve nasıl tahsil edilir?
Cevap:Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan aylarının son işgününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir. Taksitini zamanında ödemeyen öğrencinin pansiyonla ilişiği kesilir.

SORU:Parasız yatılılık için herhangi bir sınav yapılıyor mu ?
Cevap:Hayır,yapılmıyor.

SORU:8 .sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait temmuz-ağustos-eylül ayları bursunu alabilir mi?

Cevap: 8 sınıfı bitiren burslu bir öğrenci; 9.sınıfta parasız yatılılığa yerleştirilirse o yıla ait Temmuz-Ağustos ve Eylül ayı bursunu alabilir.

SORU:Burslu ortaöğretim öğrencileri hangi zaman aralıklarında ve ne kadar burs almaktadır?
Cevap: Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup 2023 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 1.014.50 TL burs ücreti ödenmektedir.

SORU: Vakıfbank sosyal kartların kaybolması, çalınması vb. gibi durumlarda ne yapılması gerekir?
Cevap: Öğrenci Vakıfbank 444 07 24 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak burs kartını iptal ettirdikten sonra en yakın PTT iş yerine başvurarak sosyal kartını aynı gün içinde temin edebilir.

Kaynak:Bilgiler MEB üzerinden alınmıştır.

Paylaş: