Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Matrakçı Nasuh;hakkındaki bilgiler çok azdır,tam olarak hangi tarhte ve nerde doğduğu tam olarak bilinememektedir.

Matrakçı Nasuh’un hakkında bilgi sınırlıda olsa babasının adının Abdullah, dedesinin adı Karagöz olduğu ve ailenin Bosnalı kökenli olduğu anlaşılmaktadır Muhtemelen dedesi veya babası devşirme olan Nasuh küçük yaşta saraya alındı ve II. Bayezid zamanında Enderun’da eğitim gördü.

Matrakçı ya da Matraki adı ile anılması,Labutu andıran sopalarla oynadığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olarak bilinen “Matrak” oyununda çok usta olmasından ileri gelmektedir.

Nasuh ayrıca çok usta bir silahşör idi.Bu nedenle de silahı adıyla da anılırdı.Türlü silah ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Osmanlıda “Üstad” ve ” Reis” olarak tanınması için 1530’da birinci Süleyman( Kanuni) tarafından verilmiş bir beratı da vardı.Çteşitli silahların nasıl kullanacağını ve dövüş yöntemlerini anlatan Tuhfetü’l – Guzat (Eserde bizzat Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış kroki ve resimler de bulunmaktadır ) adlı bir klavuz kitap dahi yazmıştır.

matrakçı nasuh
Matrakçı Nasuh’un 936 (1530) yılında Atmeydanı’nda kurduğu yürüyen hisarların tasviri (Tuhfetü’l-guzât)

Nasuh,özellikle ve matematik alanlarında önemli bir bilin insanıdır.Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış bu konuda kendinden sonra gelenlere öncülük etmiştir.

Matematiğe ilişkin kitapları Cemalü’l – Küttap (Cemâlü’l-küttâb ve kemâlü’l-hüssâb adlı eserini Yavuz Sultan Selim döneminde telife başladı ve ona ithaf etti) ve Kemalü’l – Hisap ile Umdetü’l -Hisab’ıdır.Bu yapıtlardan sonuncusu uzun yıllar matematikçilerin el kitabı olarak kullanılmıştır.

Gerçek ününü Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan minyatür eseri ile kazanmıştır.Birinci bölümü Beyan-ı Menazil’i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman ya da Mecmu-ı Menazil adını taşır.

Matrakçı Nasuh Minyatürleri | Tarihli Sanat

Kanuni Sultan Süleyman’ın Safevi Devleti üzerine 1534-36 yılları arasında yaptığı Irak-İran seferi sırasında yanında bulunmuş İstanbul’dan Tebriz’e, oradan Bağdat’a ve Bağdat’tan yine Tebriz üzerinden İstanbul’a kadar konup göçülen yerleri ve olayları yazarken geçtiği yollarda rastladığı bazı ilginç yerleri de  resimlemiştir.

Matrakçı Nasuh Minyatürleri | Tarihli Sanat
Matrakçı’nı en önemli eserlerinden olan İstanbul’un kuş bakışı çizimidir.Tarihçilere göre bu çızımı gerçekleştirmek için haritalardan yararlanmış olsada gördüğü yerlerle haritalarla eşleştirip bunu resmetmek Nasuh’inin zekasını ortaya koymaktadır.

Kanûnî’nin 955’te (1548) çıktığı ve Matrakçı’nın da katıldığı ikinci İran seferine dair kısmıyla ilgili bir yazma da Marburg Devlet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır

Osmanlı tarihin önemli bir yere sahip Matrakçı Nasuh,28 Nisan 1564’te vefat etmiştir.

Paylaş: