Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Materyalizm Ne Demek?Özdekçilik tüm varlıkların başı olarak maddeyi öne süren ve bununla da idealizme karşı çıkan felsefi görüştür.

Psikolojide ise materyalizm akıl kavramını tümü ile inkar eder;zihin ile ilgili olayları salt beyin içinde gelişen psikomekanik işlemlerin bir ürünü olarak görür.

Materyalizm dinsel felsefe olarak,insanda ölümsüz bir ruhun var olabileceğini kabul etmez.Dünyanın ilk ve tam materyalistleri ilk çağ atomcuları,özellikle,Democritus ile Lucretius olmuştur.

EĞİTİM DİZİSİ: III Materyalizm: Aydınlanmanın ve Umudun Felsefesi |  Politika Gazetesi | Bir Ekmek Bir Politika

Çağdaş bilimin gelişmesiyle birlikte materyalizm yeniden canlanmıştır.Özellikle psikoloji alanında bir çok bilgin materyalizmi bilimsel düşüncenin ön koşulu olarak gördüler.

Bununla birlikte başka filozoflar bu görüşe karşı çıktılar ve materyalizmin varsayımlarının herkesle kabul edilebilecek sağlam temellerden yoksun olduğunu ileri sürdüler.

Paylaş: