Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Kırmızı Laleler - Tutkulu Aşk

Lâle İlk olarak Anadolu’da XII. yüzyıldan itibaren süs bitkisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.İstanbul’da ıslah edilmiş ilk lâle çeşidini elde eden kişinin Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi olduğunu Tabib Mehmed Aşkî kitabında kaydetmektedir.İran mitolojisine göre yıldırım yaprağın üzerindeki çiğ tanesine düşmüş, çiğ tanesi ve yaprak alev alarak yanınca lâle ortaya çıkmıştır. Lale sözcüğü Farsçadan Türkçeye geçmiş bir sözcük olup “kırmızı” anlamında kullanılmıştır. Lalenin batı dillerindeki karşılığı “Tulip”, “Tulipe” ya da “Tulpe”dir. Bu ismin ortaya çıkması konusundaki en yaygın görüş ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde laleye “tulipan” denilmesi ve o dönem Avusturya elçisi olan Busbecq’in İstanbul’la ilgili yazdığı hatıralarında bu ismi kullanmasından kaynaklanmaktadır

BİR DEVRE İSMİNİ VEREN ÇİÇEK

Şırnak haberleri Baharın müjdesi ters laleler çiçek açtı - 23 Mart 2018
Ters Lale

 Osmanlı Devleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir.III. Ahmed’in Veziri Azamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ile beraber 1718-1730 yılları arasında yaptıkları, Osmanlı İmparatorluğundaki yaşam biçimini değiştirme etkinliklerini Lale Devri olarak tanımlar. 

LALE’NİN DİKİMİ VE BAKIMI

Resim
Daha Detaylı Bilgi İçin👉 https://www.isvespeyzaj.com/lale.html

   Lalelerin dikimi için en uygun mevsim sonbahardır. Ekim, kasım ve aralık ayında dikilen laleler
büyük olasılıkla güzel bir biçimde çiçek açacaktır. Tabi ki dikilecek olan yerin seçimi de lalelerin güzel
ve sağlıklı açmasındaki önemli bir faktördür. bunun için bol güneş alan ancak çok nem tutmayacak bir yer seçmelisiniz çünkü fazla nem lalelerinizin çürümesine neden olur.

Sağlıklı soğan seçimi güzel lalelere sahip olmak için dikkat edilmesi gereken bir numaralı faktördür.
Teker teker soğanları satın almak,sizlere kaliteli olan seçme imkanı sağlayacaktır.

Paylaş: