Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Kristaller, doğal olarak meydana gelmiş düzlem yüzeyleri olan katı ve homojen görünümlü maddelerdir.

KRİSTALLERİ İNCELEYEN BİLİM DALI NEDİR?

Kristallerin ve kristal halini inceleyen dala kristallografi denir.

Kristallerin dış görünümlerindeki düzen genel olarak iç yapılarındaki düzeni de yansıtır. İç düzen kristal halinin temel özelliğidir. Dış düzenlilik durumu doğal kristallerde ve laboratuvarlarda elde edilenler de çok belirgin olmasına karşılık, hemen tüm başka inorganik maddelerde (cam ve plastikler dışında) kristal halinde bulunabilirler.Fakat bunları meydana getiren kristaller çoğu zaman mikroskobik boyutlarda bulunur.

Gerçek kristalleri kesilmiş değerli taşlardan farklıdır. Çoğu kez kristal biçimli bir iç yapı olsa bile bunların dış yüzeyleri doğal olarak değil de güzel bir görünüm elde edilecek şekilde yapay olarak şekillendirilmiştir.

Kristaller taşıdıkları simetri öğelerine göre sınıflandırılırlar. Aynı sınıflandırmayı kristal yüzeylerini tanımlarken kristallografik eksenden yararlanılarak da ulaşabilir.

Sınırlandırmaya göre 32 kristal sınıfı ortaya çıkar. Bunlar 7 kristal sistemi (Eğer trignol ve hekzagonal sistemlerinin ikisi aynı sayılırsa 6 sistem)oluştururlar.

Kristaller dış görünüşleri, yüzeylerindeki herhangi bir aşınma yeri ya da yerleri varsa bunların simetri durumu,optik ve elektrik özellikleri dikkate alınarak sınıflandırmadaki yerini alır.

Ancak bu gözlemler kristallografi uzmanına, boşlukta tekrarlandığı zaman belirli bir kristalin tüm örgü yapısını oluşturan “birim hücre’nin tipini tanıma imkanı oluşturmakla birlikte, kristalin yapısındaki atomların ya da iyonların gerçek yerlerini bile bilme olanağını sağlayamaz.Bunları öğrenebilmek X- ışını kırımı tekniklerinden faydalanılarak öğrenmek.

Bir kristal yalnızca bir tür partikülden oluşmuşsa ve moleküller arasında çekim kuvvetleri (saf metallerde olduğu gibi) yönsel yerleşme göstermiyorlarsa; atom her bir tıkız biri yapı ortaya koymaya,en fazla olanak verecek nitelikte olan iki yapı şeklinden birini kurmak eylemindedir.Bu şekiller “heksagonal yakın durma” ve “yüzey merkezli kübik” olarak isimlendirilir.

Paylaş: