Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Ünite 6


OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579 )


1-Fatih Sultan Mehmet (II.Mehmet) (babası II Murat) 1444-1481:


•1453 İstanbul’un Fethi.
•Fethin sonucunda Orta çağ sona erdi Yeni çağ başladı.
•Avrupa din Birliği engellendi.
•II.Mehmet Fatih unvanını aldı.
•Karadeniz ve Akdeniz ticaret yolu ile İpek yolu Türklerin kontrolüne geçti.
•Balkan fethi: Sırbistan, Mora, Eflak, odan, Bosna Hersek, Arnavutluk alındı.
•Anadolu faaliyeti: 1459 Amasra Trabzon ve Konya alınmıştır.
• 1473 yılında Akkoyunlular ile Osmanlı arasında Otlukbeli savaşı yapılmıştır Osmanlılar bu savaşta Galip olmuşlardır.
•Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir.


2-II.Beyazıt dönemi (1481-1512):


•Can Sultan Olayı: Fatih’in vefatı üzerine oğullarından Cem, Beyazıt’a karşı Bursa’yı ele geçirip adına hutbe okutmuştur. Beyazıt’ın tahta çıkmasıyla Yenişehir’de Savaş yapmışlardır Fransa kralının eline düşen Cem Sultan Osmanlı’ya karşı kullanılmıştır 1495’de ölmüştür.

3-I.Selim dönemi (Yavuz) (1512-1520):


•Babasını tahttan indirerek yerine geçen ilk padişahtır
•Çaldıran savaşı (1514 ): Safeviler ile yapılmıştır Erzincan ve Bayburt alınmıştır
•Turnadağ savaşı (1515): Dulkadiroğulları ile yapılmıştır. Savaş sonucundaAnadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır
•Mercidabık Savaşı (1516) ve Ridaniye Savaşı (1517): Memlüklerle yapılmıştır savaş sonucunda hazine tamamen dolmuştur. Memlüklüler tarihten silinmiştir, Baharat Yolu denetimi Halifelik Osmanlı’ya geçmiştir
•Osmanlı’nın ilk defa hazinesini dolduran padişah
•Osmanlı’nın ilk halifesi


4-Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566):


•En uzun tahta kalan padişah
•Mohaç meydan muharebesi Osmanlı’nın en kısa (2 saat) süren savaşı’nı kazanmıştır
•I.Viyana kuşatması Avusturya sorununu çözmek için kuşatılmıştır fakat sorun çözülememiştir
•Kapitülasyonlar antlaşması yapılmıştır (Osmanlı- Fransa 1535)
•Bağdat Fatihi ünvanını Tebriz-i ve Bağdat’ı aldığında elde etmiştir
•Cezayir Osmanlı’ya katıldı 1533 (Hızır Reis tarafından)
•Trablusgarp fethedildi 1551 (Turgut Reis tarafından)
•Cerbe Deniz Savaşı (1560): Osmanlı’nın Akdeniz hakimiyeti zirveye çıkmıştır
•Hint Deniz Seferleri (1538-1553): Portekizlilerin Müslüman ticaretini engellemesi nedeniyle yapılmıştır.


5-Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa (1566-1579):


•Sefere çıkmadan önce ölen ilk padişah 2. Selim (Sarı Selim)
•İnebahtı Deniz Seferleri (1571): haçlılarla yapılmıştır Osmanlı’nın aldığı en büyük deniz yenilgisidir

Paylaş: