Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
 1. Ünite
  Osmanlı kültür ve medeniyet
  1-Teokratik: Dine dayalı / Monarşi: Krallık babadan oğula geçer ,Merkeziyetçi: Tek merkezli
  2-Cülus töreni: I.Beyazıt İlk cülus töreni dağıtan kişidir. II.Mehmet ise cülus törenini ilk yasallaştıran kişidir
  3-Halife unvanını ilk kez Küçük Kaynarca antlaşması
  4-Osmanlı devleti’nde Sultan kelimesini ilk kullanan padişah Orhan Bey dir.
  5-Padişahların ülke yönetime politikaları:
  •Osman ve Orhan bey: Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını benimsemiştir
  •I. Murat: Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır anlayışını benimsemiştir.
  •II. Mehmet(Fatih Sultan Mehmet): ülke hükümdarın malıdır anlayışını benimsemiştir (merkezi otorite güçlenmiştir)
  6-Sancak sistemi:
  Başlatan Orhangazi / Bitiren III.Mehmet’tir
  8-Sancak sistemi ile ilk tahta çıkan padişah I.Murat tır.
  9-Sancak sistemini ilk yasallaştıran kişi II.Mehmet’tir
  10-I.Ahmet sancağa çıkmadan padişah olmuştur.
  11-İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur.
  12-Haliç tersanesi Osmanlı’nın sahip olduğu en büyük deniz tersanesi’dir.
  13-Tımar: belirli bölgelerden alınan Toprak vergisidir.
  14-NASA tarafından ayın bir kısmına Ali kuşçu adı verilmiştir.
  15-Bank-ı Dersaadet Osmanlı’da açılan ilk bankadır.
  Banka Osmaniye yabancı sermayeli ilk bankadır (İngilizler)
  Ziraat Bankası milli sermayeli ilk bankadır Ahmet Mithat paşa tarafından kurulmuştur
  16-Osmanlı ekonomisine zarar veren gelişmeler:
  •Kapitülasyonlar
  •Coğrafi keşifler
  •Sanayi inkılabı
  •Balta limanı ticaret antlaşması
  •Duyun-i umumiye
  17-ilk resmi gazete: Takvim-i Vekayi II.Mahmut döneminde çıkartılmıştır.
  İlk özel gazete (Türklerin çıkarttığı): Tercüman-i Ahval gazetesidir.
  İlk Türk dergisi: Vekayi Tıbbiye’dir.
  İlk kadın dergisi: Terakki’dir
  18-Kaplumbağa Terbiyecisi (Osman Hamdi Bey)
  19-Divan’ı bulan ilk şair Fatih Sultan Mehmet’tir.
  Sultanlar içerisinde divanı olan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir
Paylaş: