Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

15 ünite


Kurtuluş savaşı Muharebeler Dönemi

1-Doğu cephesi:
• Ermeniler Doğu Anadolu’yu ele geçirmek istemişlerdir
• Sarıkamış, Kars, gümrü Türkler tarafından ele geçirilmiş, Ermeniler Barış istemiştir
• Gümrü Antlaşması (2-3 Aralık 1920):
-TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma
-TBMM’yi ilk tanıyan devlet Ermenilerdir
-TBMM’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısıdır
– ilk kez uluslararası sözleşmede Türkiye adı kullanılmıştır

2- 1.İnönü Muharebesi (6-20 Ocak 1921):
•Yunan Taarrunun Amaçları
-Eskişehir’e ele geçirerek Ankara’ya ulaşmak ve meclisi dağıtmak
-Batı Anadolu’yu ele geçirip büyük Yunanistan kurmak
-Türklere zorla Sevr’i kabul ettirmek
•İlk düzenli ordu kuruldu
•Teşkilatı esasiye (1921 anayasası) kabul edildi

3-Londra konferansı ile itilaf devletleri TBMM’yi resmen tanımıştır

4-12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gerçekleşmiştir

5- 2.İnönü Muharebesi:
•itilaf Devletleri sevr’i kabul ettirmek için Yunan ordusunu teşvik etmişlerdir
•Türk ordusunun güçlenmesine engellemek için TBMM’yi dağıtma çabasına girmişlerdir
•Yunanlılar İsmetpaşa ve Fevzi Çakmak gibi başarılı komutanlar sayesinde geri püskürtülmüştür

6-Eskişehir Kütahya Muharebeleri (esas taarruz hazırlık savaşı):
•Yunanlılar II İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturmak, Eskişehir ve Kütahya üzerinden Ankara yürümek ve TBMM’yi dağıtmak için saldırıya geçmiştir
•Batı cephesindeki ilk ve tek mağlubiyettir

7-Sakarya Meydan Muharebesi (1921):
• Mustafa Kemal’e başkomutan ve gazi mareşallik ünvanı verilmiştir
•Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır

8- Kars antlaşması (1921):
• Kazım Karabekir imzalamıştır
• Doğu sınırları kesin olarak çizilmiştir

9- Mustafa Kemal; “Ordular ilk hedefiniz akdeniz’dir” sözünü İzmir harekatı sırasında kullanmıştır

10-Mudanya ateşkes antlaşması (1922) ile Osmanlı devleti hukuken bitmiştir.

11- Lozan Barış Antlaşması:
• 1.TBMM’ye son verildi

Paylaş: