Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

kkmyasal analiz, bir kimyasal maddeyi meydana getiren bileşiklerin veya elementlerin araştırılarak ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir çalışmadır.

Kalitatif analiz de Bu maddelerin sadece neler oldukları araştırılır,

Kantitatif analiz de ise bunları miktarları bulunur.

Kimyasal analiz kimyasal araştırmalarda, sanayide, arkeolojide, tıpta kullanılır.

Analiz için bir bütünü temsil edecek bir örnek alınmalı ve hazırlanmalıdır.

Paylaş: