Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Jandarma Genel komutanlığı ;T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan güvenlik kurumudur.

Jandarma Genel komutanlığı‘nın kuruluş tarihçesi Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834’te Asakir-i Redîfe askeri birimler Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde,güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla kurulmuştur.

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı - Photos | Facebook

Kurulan bu birlikler günümüz Jandarma’nın temelini oluşturmaktadır.

Jandarma kelimesi ilk olarak 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonraki dönemlerde yayımlanan tatbik kararnamelerinde görülür.

Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)’nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.1879 yılında ise,teşkilat Jandarma adını almıştır. 

Zamanın şartlarına uygun olarak sürekli kendini yeniliyen ve geliştiren Jandarma Komutanlığı,1909’da Harbiye Nezaretine bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır.Jandarma, 1. Dünya Savaşı esnasında, iç güvenliği sağlamaya devam ederken bir yandan da ülke savunması için de cephelerde savaşmış, özellikle Çanakkale Savaşları’nda büyük başarılar göstermiştir. 

Cumhuriyet Dönemi     29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra,  Jandarma teşkilatında yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.

Devriy... - T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı | Facebook


1937 yılında, dönemin jandarma teşkilatının yasal dayanağını oluşturan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girmiş ve bu kanunla emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verilmiştir.  
1939 yılında jandarma teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde yeniden düzenlenmiştir.
1956 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve karasularımızın, emniyet ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve sorumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığı’na verilmiştir.  Bu görev 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiştir.

Ülkemizde ilk Jandarma Havacılık birliği Diyarbakır’da kurulmuştur.1968

Jandarma  komando unsurları Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli görevler üstlenmiştir.1974

Jandarma tarafından yürütülen kıyı ve karasularımızın korunması görevi aynı yıl kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devredilmiştir.1982

Günümüz Jandarmasının temel mevzuatını teşkil eden 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 1982’de yürürlüğe girmiştir.

Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru ek sınav açıklaması - Internet Haber

2016 yılında 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır

1968 1974Jandarma tarafından yürütülen kıyı ve karasularımızın korunması görevi aynı yıl kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devredilmiştir.1983
Genel Komutanlığı halen, ülkemiz genelinde 3.056 İç Güvenlik Birliği, 218 Komando Birliği, 162 Cezaevi Birliği, 160 Koruma Birliği ve 4 Havacılık Birliği olmak üzere toplam 3.600 birimiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 24 saat esasına göre çalışmaktadır.Kaynak:T.C.İçişleri Bakanlığı

Paylaş: