Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Bugünkü İran sınırımızın çizildiği, Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan antlaşmadır. Osmanlı-İran Savaşları, İran Şahı I. Abbas’ın ölmesi ve IV. Murad’ın tahta çıkarak yönetimi ele almasıyla Osmanlı Devleti’nin lehine gelişmiştir.

17 Mayıs 1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşmasıyla günümüzdeki doğu sınırlarımız da belli olmuştur.

Anlaşma sırasında Osmanlı Devleti’ni Sadrazam Kara Mustafa Paşa temsil etmiştir.

Basra, Şehrizor ve Bağdat, Osmanlı Devleti topraklarına katıldı.

Safevilerin, Irak, Kars, Van ve Ahıska bölgelerinde gerçekleştirdiği sıkıntılara son verildi.

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasındaki sorun çözüldü.

Bağdat’ın oldukça önemli bir ticaret merkezi olması Osmanlı Devleti açısından önemliydi. Bağdat; Osmanlı topraklarına katılınca önemli bir ekonomik gelir de gelmiş oldu.

Paylaş: