Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Kaşgarlı Mahmud - Timeturk Haber

11 y.y. da karahanlılar döneminde yaşamış ilk Türk bilimcidir.Türkçenin bilinen en eski sözlüğü kabul edilen Divanü Lügati’t Türk’ün yazarıdır.Divanü Lügati’t Türk’ün pek çok önemli özelliğinden biri de eserin ilk sayfalarında yer alan haritadır.Bugünkü bilgilere göre bu harita bir Türk’ün çizdiği ilk dünya haritasıdır.Türk topluluklarının hangi bölgelerde yaşadığını göstermek amacıyla çizdiği bu haritanın bazı uluslarında yaşadığı bölgeleri de ekleyerek yeryüzündeki belirli bölgeleri gösteren dünya haritası çizmiştir.On birinci yüzyıl Türk dünyasını resmeden bu harita,Türk hükümdarların oturduğu Balasagun şehri merkez alınarak çizilmiştir.Diğer Türk şehirleri ve alanlar ,bu şehre göre haritaya yerleştirilmiştir.Türklerin yerleşim bölgelerindeki şehirler, dağlar,göller,nehirler ve denizler ayrıntılı olarak gösterilmiştir.Denizler yeşil,ırmaklar mavi,dağlar kırmızı,şehirlerde sarı olarak işaretlenmiştir.

Kaşgarlı Mahmud'un Divan-u Lugati't Türk'te Yayınladığı İlk Türk Dünya  Haritası - Ekşi Şeyler
Çizilen Harita

Kaynak:Milli Eğitim Yayınları Ders Kitabı

Paylaş: