Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Sultan Dördüncü Mehmed, 2 Ocak 1642’de, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Rus asıllı Turhan Hatice Sultan’dır. Sultan Dördüncü Mehmed’i Annesi onu çok iyi yetiştirdi. İyi bir tahsil gördü. Babası Sultan İbrahim’in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü, henüz yedi yaşında iken 19.Osmanlı padişahı ve aynı zamanda 98.İslam Halifesi oldu.Tahta çıkan en genç padişah ünvanını almıştır. Sultan Dördüncü Mehmed, tahta çıktığında Çanakkale Boğazı Venediklilerin ablukası altında bulunuyordu. Saray içindeki çekişmeler ,yeniçeri ve Celali isyanları devam ediyordu . Dört padişahın saltanatı süresince Kösem Sultan devlet ve harem hakimiyetini ele geçirmişti.Kurduğu hakimiyeti kaybetmek istemeyen  Kösem Sultan ve yakın çevresi, padişahı zehirleyip yerine Şehzade Süleyman’ı geçirmeyi planladılar. Ancak annesi Turhan Hatice  Sultan, durumu haber alıp 3 Eylül 1651 Kösem Sultanı boğdurttu.Sultan IV. Mehmed  halkını çok seven ve cesur  bir padişahtı 1673’te bizzat ordusunun başında sefere katıldı. Böylece Sultan IV. Murad’ın 1638’deki Bağdat Seferi’nden 35 sene sonra tekrar bir Osmanlı padişahı sefere çıkmış oluyordu.Mehmed  Ava  çok meraklıydı.Bu yüzünden tarihte “Avcı Mehmed” olarak anılır.Oldukça dindardı, İçkiyi yasaklayıp, içki imalâthanelerini kapattırdı. Sadrazamlığı, Köprülü ailesine vererek çok doğru bir hamle yaptı.
Hayatının büyük bir kısmı saray entrikalarıyla geçti. İkinci Viyana bozgunundan sonra, 39 yıllık padişahlığı ordunun ve devlet erkânının oy birliği ile, 8 Kasım 1687 günü sona erdi. Bundan sonraki ömrünü, Edirne’de saraydaki bir odada yanına konulan iki cariye ile  ömrünün geri kalanını,tam bir hapis hayatı şeklinde devam ettirdi… 6 Aralık 1693’de  52 yaşında Edirne’de vefat etti. Cenazesi İstanbul’a gönderildi ve Yeni Cami’de türbesi bulunan annesi Turhan Sultan’ın yanına defnedildi.

Paylaş: