Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

TDK’ya göre ;Doğru yolu gösterme anlamına gelir.

 Rüşd kökünden masdar olan irşâd “doğru yolu göstermek” demektir.  Burada sözü edilen yolun maddî mânada değil daha çok aklî-mânevî anlamda doğru yolu gösterdiği kabul edilir. 

Din terminolojisinde irşad ,hidayet ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

Hidayeti gerçekleştirme işi genellikle Allah’a nisbet edildiği halde irşad kula da izâfe edilebilmektedir.

KAYNAK:https://islamansiklopedisi.org.tr/irsad

Paylaş: