Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Evden Haberler - Emlak Haberleri


* İnsanın geçmişini öğrenebilmesi günümüze ulaşan izlerin incelenmesi
ile mümkündür
* Yerleşim yeri ,konar göçer yaşam alanları tapınaklar ,mezarlar
insanoğlunun yaşamı hakkında bilgi verir
* Yazıdan önceki dönemin aydınlatılmasında en önemli unsur
arkeolojik çalışmalardır
* Bu çalışmalarda ortaya çıkan mağaralar ,kerpiçten ilkel konutlar
taştan ,kemikten ,pişmiş kilden yapılmış aletler o döneme ayna tutar
* Buzul çağından sonra iklimin ılımanlaşmasıyla Mezopotamya’da ilk yerleşim
alanları ortaya çıkmıştır. BEREKETLİ HİLAL olarak adlandırılan bu coğrafyada
iklim İLK İNSANLARIN HAYAT TARZI VE GEÇİM KAYNAKLARI
* Yazıdan önceki dönemde avcılık ve toplayıcılıkla geçinmişlerdir.
* Hayat tarzı ,beslenmeye bağlı olarak GÖÇEBE şeklindedir. Bu dönemde insanlar
et meyve ve bitkilerle beslenmişlerdir.
* Zamanla tohumu ıslah edip üretimi kontrol altına alan insanoğlu tarımla
beraber YERLEŞİK HAYATA geçen insanoğlu üretim faaliyetlerine başlamış
tarımla beraber keçi , koyun, sığır ,domuz ,at ve köpek gibi hayvanlar
evcilleştirilmiş ve köy yaşamına benzer yaşam biçimleri görülmüştür.
* Çayönü ( Diyarbakır ),Cafer Höyük ( Malatya )’lerinde en eski buğday
türlerinden biri olan ‘EMMER EVCİL BUĞDAYI’ bulunması tahılın ana vatanının
Anadolu olduğunu ortaya koymuştur.

Çatalhöyük Neolitik Kenti Hakkında Bilgi, Neler Var, Nasıl Gidilir?


* İklimin yumuşaması ,nüfusun artması insanoğlunun üretim faaliyetlerine
başlaması ,konar-göçer yaşam tarzının ortaya çıkmasıyla mağaralarda yaşayan
insanlar artık MEGARON tipli evlerde yaşamaya başlamışlardır (
LimantepeHöyükleri ve Baklatepe Höyükleri / İzmir)
* İklim giderek iyileşmiş ve nüfus artmaya başlamıştır.
* İlk insanlar bitki lifleri ve hayvan postları ile giyinmiş ,çakmaktaşlarından ilk
aletler yapmışlardır
* Zamanla kaba taşların yanında obsidyen ve kemikler de kullanılarak araç
gereçler yapmışlardır
* Obsidyenden bıçak ,iğne ve olta gibi aletler yapan insanoğlu zamanla
MİKROLİT adında küçük ev eşyaları ve aletler yapılmıştır.
* Tahılların beslenmede kullanılmasıyla öğütme taşları, havanlar ve dibek
denilen tarım aletleri kullanılmaya başlanmıştır
* Ateşi de kullanmaya başlayan insanoğlu çanak-çömlek yapmaya başlamış
,fırınlama teknikleri kullanmış madenden süs ve gündelik eşyalar üretmeye
başlamıştır

Paylaş: