Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Sultan III. Mehmed Han | Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Sultan Üçüncü Mehmed, 26 Mayıs 1566’da, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan’dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed’e benzemesi için, büyük dedesi Kanûnî Sultan Süleyman koydu.. İyi bir ilim tahsili yaptı .Sultan Üçüncü Mehmed, 1583’te Manisa sancak beyliğine tayin edildi., Babasının ölüm haberi üzerine hareket ederek, 27 Ocak 1595 tarihinde geldiği İstanbul’da, Osmanlı tahtına 13. padişahı ve İslam camiasının 92.halifesi olmuştur. Sultan Mehmet ilk çıktığı an verdiği ilk emir 19 kardeşinin ölüm fermanını vermek olmuştur. Bu olay tarihe Osmanlı İmparatorluğunun en kanlı olaylarından birisi olarak geçmiştir. Bu olaydan dolayı tarihçiler halkın 3.Mehmed’e kin duyduğu ve onu sevmediği rivayet eder.
Sultan Üçüncü Mehmed, annesini çok sever, sayar ve dinlerdi. Bundan yararlanan annesi Safiye Sultan, Osmanlı sarayında hâkimiyet kurdu. Bazı konularda Padişahı zorlayıp istediğini yaptırıyor, bu da devlet işlerinde karışıklıklara sebep oluyordu. Sultan 3.Mehmed, Osmanlı-Avusturya savaşı devam ederken tahta çıkmıştır.Buraya düzenlenecek olan bir  sefere yeniçerilerin padişah olmadan  çıkmayacaklarını bildirmeleri üzerine III. Mehmed,büyük dedesi Kanûnî Sultan Süleyman’ın Sigetvar seferiyle ilgili takip ettiği strateji hakkında bilgi s sahibi olmak istedi ve böylece harekatı belirledi ve 1596 yılında Viyana üzerine yürüdü. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra ilk kez bir padişah ordunun başında sefere çıkıyordu.Ancak sayıca fazla olan Avusturya ordusuna direnememiş ve Estergon kalesi kaybedilmiştir.Sultan Üçüncü Mehmed çok dindar olup, İçkiyi sıkı bir şekilde yasaklayıp, bütün gizli meyhaneleri kapattırdı .Tasavvufa da son derece meraklıydı. Hz. Muhammed’in ismi anılınca, saygısından derhal ayağa kalkardı. Üçüncü Mehmed devri, duraklama dönemine de  rastlar Sultan Üçüncü Mehmed, kolayca üzüntüye kapılır, yemekten, içmekten kesilirdi. Celâlî isyanları ve İran savaşlarının çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü içinde bıraktı..Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub’un “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” demesi 3.Mehmed’i etkilemiştir. Yemeden içmeden kesilen padişah 21 Aralık 1603’te kalp krizi geçirerek hayatını  kaybetmiştir.

Paylaş: