Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Sultan II. Osman - Genç Osman

Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Birinci Ahmed, annesi Mahfirûz Haseki Sultandır. Mahfirûz Haseki Sultan aslen Rum’dur. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman, iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca  konuştuğu gibi doğu ve batı dillerini klâsiklerinden tercüme yapabilecek kadar iyi öğrendi. Sultan Genç Osman, on dört yaşında iken, amcası Sultan Birinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Genç Osman zekî, enerjik, atılgan, cesur ve gözü pek bir padişahtı.

Dramatik Olduğu Kadar Sırlarla Dolu Ölümüyle de Akıllarda Kalan Padişah: Genç  Osman - onedio.com
Muhteşem Yüzyıl Dizisinden Genç Osman sahnesi


Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislâmdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.Lehistan seferideki başarısızlığın nedeninin askerlerde ki rehavet olduğunu düşündüğü için askeri alanda yenilikler yaptı. Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu.Kendisine plânlarını uygulayacak iyi bir sadrazam bulamadı. Sultan Osman, 12 Ocak 1621’de kardeşi Şehzade Mehmet’i kendisine rakip gördüğü için boğdurttu. Tarihi belgelerde yer alan bilgiye göre Şehzade Mehmet ölümünden önce kardeşi Osman’a ‘saltanat süremeyesin’ diye beddua ettiği söylenir. İstanbul o yıl çok çetin bir kış geçiriyordu Marmara denizi tamamen donduğu, Üsküdar ile Beşiktaş arasında yürüyerek insanların karşıya geçtiği ve 15 gün boyunca hiç durmadan kar yağdığı söylenir. İstanbul’da kıtlık da baş göstermişti.Halk yiyecek ekmek dahi bulmakta zorlanmıştır. Halk bu felaketi padişah II.Osman’ın uğursuzluğuna yoruyordu.
Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahttan indirilmiştir.

Muhteşem Yüzyıl Kösem 30.bölüm fragmanı sezon finalinde Genç Osman  katlediliyor!
Muhteşem Yüzyıl Dizisinden Genç Osman Askeri İsyan sahnesi

20.05.1622 yılındaAsker isyanı sırasında genç ve tecrübesizlinden istifade eden Sadrazam Davut paşa ve yanındaki 8 cellat tarafından Yedikule zindanlarında acımazıca boğularak öldürülmüştür.Halk bir padişahin şehit edilmesinden büyük üzüntü duymuş ve Anadoluda isyanlar dahi çıkmıştır. Boğularak şehit edilen Sultan Genç Osman, hemen ertesi gün babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultan Ahmed Camii’nin yanındaki türbesine defnedilmiştir.

Paylaş: