Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Hz. MUHAMMED (sav) - Abdulmuttalib'in Yetimi | TopragizBiz.com

Hz.Muhammed  Mustafa (S.a.v) 20 Nisan 571 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir.Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın babası Kureyş Kabilesinin lideri Abdülmuttalib’in oğludur . Abdullah ve annesi ise Amine’dir. Doğmadan önce babası, 6 yaşında annesi vefat etmiştir.. Yetim olarak büyüyen Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir. Abdülmuttalib’in vefatından sonra ise Hz. Muhammed (S.a.v) Mustafa’nın bakımını amcası Ebu Talib devralmıştır. Hz. Muhammed Mustafa Peygamber olmadan önce çevredesin de çok güvenilen dürüst bir insandı.Bu yüzden El Emin(her sözüne güvenilen) adıyla da anılmaktadır.Söylediği her söze güvenilir ve yaptığı her iş kabul edilir,onu tanıyan herkes Hz. Muhammed Mustafa’ya itibar ederdi.

25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi,Peygamber efendimizin Hz. Hatice ile olan evliliklerinden altı çocukları oldu (Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım, Fatıma).Çocuklarından Hz. Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler. 

Hz. Muhammed (S.a.v) 40 yaşında iken, kendisine peygamberlik verildi ,ilk vahiysi Hira dağında geldi. Bu vahi, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığı ile gönderilmişti ve “İkra” diye başlayan surenin ilk ayetleriydi.Cebrail ile konuşması sırasında ilk önce büyük bir korku yaşamıştır. Bunun üzerine korkup heyecan içinde titremeye başlayan Hz. Muhammed (S.a.v) hızla evine döndü ve eşi Hz. Hatice’den kendisini örtmesini istedi.Kendisine gelince yaşadığı olayı eşi Hz. Hatice’ye anlattı ve kendisine vahyedilen ayetleri okudu. Hz. Hatice hemen peygamberliğine inandı ve ilk Müslüman oldu. Daha sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve azat ettiği kölesi Zeyd’e peygamberliğini açıkladı. Hepsi inanıp ilk Müslümanlardan oldular.İlk başta sadece güvendikleri kimselerle paylaşılıp islama gizlice davet edildiler

Üç yıl sonra Hira Mağrasında iken Hz. Muhammed (S.a.v) ‘e ikinci vahiy geldi. Hz. Muhammed(S.a.v), Allah’tan gelen emirle, işi gizlilikten çıkararak Mekke halkına peygamber olduğunu açıkça ilan etti ve Mekke halkından kendisinin peygamberliğine inanmalarını istedi.İslâmiyet, çok hızlı bir şekilde yoksul halk ve köleler arasında gittikçe yayılıyor ve güçleniyordu. Bunun üzerine endişeye düşen Kureyş’in önde gelenleri, Hz. Muhammed (S.a.v)’e ve ona inananlara baskı yapmaya başladılar. Ayrıca İslâmiyet, onların putlarına karşı çıktığı için hem siyasi nüfuslarını kaybetmek, hem de Kabe’deki putlar sayesinde elde ettikleri maddi çıkarları kaybetmek istemediler. Hz. Muhammed (S.a.v) ise kendisine ve arkadaşlarına yapılan tüm baskılara,işkencelere rağmen islamiyeti yaymaya devam ettiler,

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı - İsmail Lüleci
Kuran’da ki 106.suredir ve dört ayettir

Hatta Kureyş’liler zalimlikte o kadar ileri gittiler ki ,Peygamber efendimize üzerine deve işkembesi attılar.Peygamber efendimiz deve dışkısı ve kanının altından havasız kalır yavaşça boğulmaya başlar. Kureyş’li kafir ve zalimler ise gördükleri karşısında alay edip kahkahalarla gülerler. Olayı gören Hz. Muhammed ‘in (S.a.v) en küçük kızı Fatıma kurta gelir, zayıf bedeni, minik elleri ile deve işkembesine güçlükle babasının üstünden temizlemeye çalışırken bir yandan taraftan da öfke ve üzüntüden ağlamaktadır, nihayet babasının sırtından bağırsağı sıyırmayı başarır. Hz. Muhammed ise önce namazını bitirir. Sonra kahkahaları hala kesilmemiş olan zalimlerin karşısına geçer. Başından aşağıya doğru kokmuş kan ve dışkı karışımı sızmakta olduğu halde ellerini açar:

“ALLAH’ım” der, “Kureyş’i Sana havale ediyorum!” der.Bir anda hepsi korkmaya başlar çünkü bilirler ki Muhammed gibi birisinin, hem de bu haldeyken, hem de bu yerde yapacağı dua mutlaka kabul edilecektir. Yapılan bu onur kırıcı davranış Hz. Muhammed’in onuruna değil O’nun ve Âlemlerin Rabbi olan ALLAH’a dokunmuştur ve elbette ona göre bir cezası olacaktır,ve Hz. Muhammed(S.a.v) duasına devam eder:

ALLAH’ım bu topluluğu Sana havale ediyorum. ALLAH’ım Ukbe’yi Sana havale ediyorum! ALLAH’ım Ümeyye’yi Sana havale ediyorum.” Sonra Utbe, Şeybe, Velid ve Umare der, yedi ismin hepsini tek tek sayar. Duydukları bu dua orada bulunan herkesi korkutur. Diğer önemli bir olayda;

Hz. Muhammed (S.a.v) bir gece (Miraç Olayı)Mekke’den, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya gittiğini, oradan da meleklerin eşliğinde göklere ve Allah’ın huzuruna çıktığını açıkladı. Bu olay Kureyş liderlerinin Hz. Muhammed (S.a.v) ‘e çok sert davranmalarına ve yalancılıkla suçlamalarına yol açtı. Bütün bu olaylardan ve eşi Hz.hatice ve Amcası Ebu Talip’ in ard arda vefat etmesiyle(Bu yıla Hüzün Yılı da denmektedir.) sonra 622 yılında Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye göç etmiştir.Buna da Hicret denmektedir.

Hz. Hatice vefatına kadar başka kimseyle evlenmemiştir. Peygamberimiz 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir’in kızı Hz. Aişe ile evlendi. Hz. Aişe cennet ile müjdelenen on kadından biriydi. Hz. Muhammed’in(S.a.v.) Hz. Aişe’den çocuğu olmamıştır.

Hz. Muhammed (S.a.v.)  hicretin on birinci yılında (Miladi 632 yılı) Medine’de vefat etti. Vefat ettiğinde kameri seneye göre 63, şemsi seneye göre 61 yaşında idi.23 yıl peygamberlik yaptı vefatından sonra islamiyeti yayma görevini sırayla dört halife olarak adlandırılan ;Hz Ebubekir ,Hz Ömer,Hz Osman,Hz Ali sürdürdü.

KAYNAK:https://islamansiklopedisi.org.tr/

Paylaş: