Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için


HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI


Hücreler çekirdeklerinin olup olmamasına bakılarak ikiye ayrılır.


1) Prokaryot Hücre

Prokaryot Hücre ve Prokaryot Canlılar - Webders.net


✔ Genetik maddesi sitoplazmaya dağılmış olan ve ribozom hariç organelleri olmayan
hücrelere prokaryot hücre denir.
✔ Bütün prokaryotlar tek hücrelidir.
✔ Bakteri ve arkeler prokaryottur.


2) Ökaryot Hücre

Ökaryot Hücre Nedir? | Ogreniyo.com


✔ Genetik maddesi çekirdek zarı ile sitoplazmadan ayrılan (çekirdeği olan) ve ribozom dahil
olmak üzere organelleri bulunan hücrelere ökaryot hücre denir.
✔ Ökaryot hücreli canlıların bazıları tek bazıları çok hücrelidir.
✔ Protista, mantar, bitki ve hayvanlar ökaryottur. Protista ve mantarların bazıları tek bazıları
çok hücreli ; bitki ve hayvanlar çok hücrelidir.

ÖMEMLİ NOT:
Prokaryot hücre yapısına sahip organizmaların bazı belirleyici özellikleri vardır. Şöyleki;

 • En önemlisi zarlı oluşuma sahip olmaması
 • Sitoplazmasında DNA’nın bulunması,
 • Kemosentez yapması
 • Oksijensiz solunum (fermantasyon değil) yapması (sadece bazı bakterilere özgüdür)
 • Endospor oluşturabilmesi (sadece bazı bakterilere özgüdür.)

DİKKAT: Bir hücreli olması, hücre duvarı taşıması prokaryot olduğunu kanıtlamaz. Çünkü
bu özellikler bazı ökaryot hücreliler için de geçerlidir.

 • HÜCRENİN KISIML ARI
  Ökaryot hücreler 3 ana kısımdan oluşur:
  A.Çekirdek
  B.Sitoplazma
  C.Hücre zarı
Paylaş: