Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

HİKAYE YAZIM AŞAMALARI
Bir hikaye yazmak için gereken aşamalar;
1-Hazırlık: Öncelikle hikayenin konusu belirlenmeli.Yazılacak hikayenin okuyucuya vereceği öğreti belirlenmeli.
Belirlenen konu üzerinde verilen mesajı anlatmak için seçilecek durum,yer ve olaylar belirlenmeli.

2-Planlama:Hikayenin konusuna uygun olay örgüsü ve çatışmalar ve neden -sonuç ilişkisi için küçük olaylar,kahramanlar ve yan karakterler belirlenmeli. Hikayenin ilerleyişi hikeyenin konusu ve verilmek istenen mesaja uygun ilerleyecek olay örgüsü belirlenmeli.


3-Yapılan planlamalar sonucu bir taslak metin oluşturulmalı ve bu çerçevede hikayeyi yazmaya başlanmalı.
Etkileyici anlatım ve biçim teknikleri kullanılmalı hikaye ve diyaloglar akıcı bir şekilde yazılmalı.


4-Metin düzeltme ,anlatım bozukluğu ve yazım hatalarını düzeltme; Hikayenin konusuna uygun tutarlı ilerleme.
Varsa anlatım bozukluklarını giderme.Varsa yazım hataları ve noktalama işaretlerini düzeltme.


5-Yazılanları daktilo ya da bilgisayardan temize çekme.


Tebrikler sizde artık yazarlığı adım atmış oldunuz…

Paylaş: