Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Göğüs: Gövdenin üst bölümü.Tıpta toraks adıyla anılır. Göğüs kafesi ile onun içinde yer alan yürek, akciğer ,soluk borusu ,tiroid bezi gibi organlardan oluşur.Göğüs kafesi arkadan omurlara bağlıdır.

Göğüs kafesi,önde çoğu göğüs kemiğine bitişen 12 çift kaburgadan oluşan kemikten bir kafestir. Akciğer ve yürek gibi iç organları korur. Göğüs ile karın arasında diyafram bulunur.

Ayrıca kaburgaların hareketi diyaframın ve solunum kaslarının da yardımıyla solunum hareketini sağlar.

Göğüs kafesinin orta kısmında yürek, aort, soluk borusu damarlar ve sinirler ,yanlarda da akciğerler yer alır.

Göğüs içindeki akciğer ,akciğer zarı( plevra) ve mediyasten gibi organların hastalıklarına genellikle göğüs hastalıkları denir. Kalp ve Aort hastalıkları göğüs hastalıkları deyimine girmez.

Göğüs hastalıkları ile ilgili en genel belirtiler öksürük, morarma, solunum güçlüğüdür. Kalple ilgili belirtilen farklıdır ve kalp hastalıklarından ele alınır.

Paylaş: