Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

“Bağımlılığımız, bizi kölelere çevirir, özellikle de bu öz saygımızın bağımlılığı ise. Teşvik edilmeye, övülmeye, sırtınızın sıvanmasına ihtiyacınız varsa, o zaman herkesi yargıcınız kılarsınız.” FRİTZ PERLS

Friztz Perls : Fritz Perls olarak bilinen Friedrich Salomon Perls psikiyatrist, psikanalist ve psikoterapistti.Perls; Berlin’de orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş,eğitim hayatı kurallara uymadığından pek başarılı olmasada eğitimin hiç bırakmamış ve tıp fakütesinde psikiyatrist olarak mezun oldu., (D.8 Temmuz 1893 Almanya- Ö.14 Mart 1970, ABD)

Laura Perls: Fritz Perl’in 1930’da evlendiği eşi psikolog ve psikoterapistti.(D.15 Ağustos 1905-Ö.13 Temmuz 1990 Almanya)

Gestalt terapi;Friztz Perls ve eşi Laura Perls tarafından 1940’larda geliştirilen terapi yöntemidir.

CriminalPsychologist2017.blogspot.com: Person-Centered, Gestalt, and  Behavior Therapies

Bu yöntemde;Canlıların dengeli yaşamaya çalıştığı ancak çocukluk yaşantılarının yetişkin dönemdeki davranışları etkilediği gibi çeşitli görüşlerinden yararlanır.

Gestalt terapinin en çok üstünde durduğu kavramlardan biri de tamamlanmamış işlerdir.Bu yaklaşım insanların yarım kalmış yaşantılarının onlar üzerinde derin izler bırakabileceğini, kaygı ve stres yaşantılarına neden olacağını vurgular.

Perls’e göre Gestalt terapinin iki kişisel hedefi vardır: Bunlardan ilki danışanın çevresel destek arayışından, içsel destek arayışına yönelmesini sağlamaktır. Yani danışanın bir amaç belirlerken temel motivasyonunun çevreden onay almak veya somut bir ödül elde etme isteğinden çok içinden geldiği için, faydalı olabilmek için veya içsel mutluluğu sağlayabilmek için yapması gerektiğini fark etmesidir. Diğer bir amaç ise kişiliğin sahiplenilmeyen taraflarının danışan tarafından sahiplenilmesini sağlamaktır.

  • Gestalt terapinin önemli kavramlarından biri de “temas” kavramıdır. İnsan çevresiyle, diğer canlılarla, nesnelerle temas etmesi ve,yakınlık kurmasını konu alır. Temasın hazmedilmesi oldukça önemlidir. Nitekim bu temas sonucunda agresyon ortaya çıkabilir. Bu haliyle ortaya çıkan agresyon hali Gestalt’a göre antisosyal bir davranış değil doğal yaşamın bir parçası olarak görülür.
  • Perls’e göre sağlıklı bir insan spontandır, duygularıyla tepki verir, kendini ifade eder, başkalarıyla doğrudan temas kurar ve otantik ilişkiler yaşar. Yaşamında yaptığı seçimlerin ve bu yaşantılarına verdiği anlamların sorumluluğunu alır 
  • Perls, insanın kendini ifade etmesinde sanatın, dansın ve hareketin spontan ve yaratıcı yollar olabileceğini düşünmüş ve daha sonra Gestalt terapi uygulamalarında bunları kullanmıştır. Nefes egzersizleri ve çeşitli meditasyon tekniklerinden de faydalanmıştır.

Kaynak:Geştalt Terapi Derneği UZM. PSK. ÖZLEM ŞEYDA ULUĞ (GEŞTALT TERAPİ YAKLAŞIMI),Vikipedi

Paylaş: