Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

HAKKINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

  • TBMM güçler birliği esasına dayanan bir savaş ve ihtilal meclisidir.TBMM’nin üstünde bir güç yoktur.Tüm Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
  • Milli Mücadele döneminde ulusal egemenlik için TBMM’nin açılması ,seçilen delegelerin seçimle belirlenmesi örnek gösterilebilir.
  • Hızlı karar alınabilmesi için Meclis olağanüstü yetkiler verilmiştir.
  • Misakımilli Kararlarının kabul edilmesi itilaf Devletlerini oldukça tedirgin etmiştir.
  • Milletin temsil edildiği Mebusan Meclisi dağıtılarak İstanbul işgal edilmiştir.
  • Osmanlı Hükümeti Gayri resmi saydığı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Anadoluda’ki çalışmalarını ,Amasya Görüşmelerinden sonra resmen tanımıştır.
  • Millet iradesine önem veren Temsil Heyeti Meclisin dağıtılarak İstanbul’un işgalinden sonra dağıtılan mevlis milletvekillerine eğer isterlerse yeni mecliste aynı unvanla görev yapıp katılabilecekleri bildirilmiştir.

Paylaş: