Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Fon kelimesi aslen Fransızca kökenlidir.


Fon kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı ise,

  • Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
  • Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü
  • Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı
  • İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm
  • Bir kumaşın alt dokusu

Fon:Akustikte ses şiddeti birimidir.Ses şiddetinin fon cinsinden ölçüsü verir. Bu 1 kHz frekanslı bir basit ses olarak eğimli bir dinleyicinin orijinal ses ve karşılaştırması ile saptanır.Ses şiddetinin birimine desibel denir. 

Fon:Bir kurumu, bir işletmeyi finanse etmek ya da belirli bir işi yürütmek için, gerektikçe harcanmak üzere ayrılan para.

Fon:Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkilendirilmiş kurumların yatırımcılardan topladığı birikimlerle riski dağıtmak amacıyla içerisinde birden çok hisse senedi, devlet tahvili, döviz, değerli maden ya da faiz getirili değerli kâğıt olacak şekilde çeşitlendirerek oluşturduğu portföydür.

Paylaş: