Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Ferman nedir ne demektir? Anlamı - Laf Sözlük

Ferman ne demek?

Ferman; Farsça kökenli kelimedir.Farsçada ;buyurmak anlamını taşır.

Osmanlı Devleti’nde padişahın uyulması gereken yazılı buyruğuna verilen isimdir.Padişah ferman ile dileğini emretmek suretiyle yetkili bir kişiye iletilmesi.

Ferman çıkarmak padişahın mührü ile onaylanmış herhangi bir konuda yazılı emir vermek.

Fermanı dinlememek ,hiçbir Kural dinlememek ,hiçbir emre itaat etmemek anlamına gelmektedir.

Örnek:

İstanbul’daki millet ferman dinlemez oldu.- Kural tanımamak.

Gönül ferman dinlemez-Hiçbir söylenini dinlememek,bildiğini okumak.

Paylaş: