Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
Evliya Çelebi kimdir? Seyahatnamesi neden bu kadar önemli?

Saray-ı hümayun Kuyumcubaşısı Mehmed Efendinin oğludur.Küçük yaştan itibaren imkanları bol,zengin bir çevrede yetişmiştir.Bu sayede pek çok önemli kişilerle tanışmış birçok önemli olaya şahit olmuştur. Babasının I.Ahmed zamanında Kabe’ye taktırılan altın olukları yaptığı ve Sultan Ahmed Camiinin süslemelerinde de çalıştığı rivayet edilmektedir. Ömrünün otuz yılını istanbul’da geçirmiş olan Evliya Çelebi otuz yaşından sonra da kalan ömrünü seyahat ederek geçirmiştir.1648 yılında 117 yaşında öldüğü rivayet edilir.Kendisi ailesinin soyunun Türkistan’a Ahmed Yesevi’ye dayandığını söyler.İlk tahsilini Sıbyan Mektebinde tamamladıktan sonra ,Önemli hocalardan yedi yıl ders alır,sonra ise dört yıl Enderun’da okumuştur. 40Akçe maaşla Sipahilere katılmıştır.Okumaya ve güzel yazmaya daha hevesli olan Çelebi Hat ve Tezhib öğrenmiş ve kuranı ezberlemiştir.Ömrünün 50 seneden daha fazla zamanını ,yaşadığı zamandaki Osmanlı Padişahının sağladığı imkanlarla seyahat ederek geçirmiş ve üstüntün yazma kabiliyeti sayesinde gördüklerini Güçlü tasvir ve mizahi bir şekilde mübalağ,secilerle süslü uslubuyla yazıya geçirmiştir.Bu yazılar SEYAHTNAME adı altında On cilt olarak basılmıştır.Bir çok ülke gezen Evliya Çelebi hiç evlenmemiştir.Kimi tarihçi onu meczup olarak niteleyip yazdıklarının fazla abartılı olduğunu düşünse de gezilerinin çoğu vezirlerin ve padişahların himayesinde olduğu için yarı resmi yazı olarak kabul eden bir kesimde çoğunluktadır.

Paylaş: