Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
edebiyat ile ilgili görsel sonucu

Edebiyat sözcüğünün kökü,Arapça ” edep”tir.Edep toplumun töresine uygun davranma ve iyi ahlak,terbiye,incelik anlamlarını taşımaktadır.

Edebiyat da diğer sanat dalları gibi evrensel nitelik taşır.Ancak dil ,en anlaşılır ve etkileyici araç olduğundan edebiyat,toplumu diğer sanatlardan daha çok etkiler.

Edebiyat :Duygu,düşünce ve hayallerin söz ve yazıyla etkili ve güzel bir biçimde dile getirilmesi sanatıdır.

Edebiyatta:Sözün değerli olması, okurda estetik bir haz uyandırması, etkileyici,güzel ve biricik olması gerekir.

Edebiyat sözcüğünün Türkçe karşılığı” yazın”dır.

Edebiyat :Güzel sanatların” Fonetik Sanatlar” kısmında yer alır.

Paylaş: