Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane: Kader denen bir yazgı var,insan ne kadar önlem alsa da olacaktan kaçılmıyor.

Ecele çare bulunmaz: Ölüm dışında, her şeyin bir çaresi mutlaka vardır.

Eden bulur, inleyen ölür: Nasıl  yaşarsan ne yaparsan karşılığını iyiyse iyi,kötüyse kötü alırsın.

Eğilen baş kesilmez: Hatasını anlayıp pişman olup özür dileyen kişi affedilmelidir.

El elden üstündür: İnsan ne kadar becerikli olursa olsun tek değildir,mutlaka onun kadar ya da daha iyisi de vardır.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar: Herkes kendi malının kıymetini  bilir.Başkasının malını kaybetmek kişiyi çok üzmez.

El elin nesine, gülerek gider yasına: Ateş düştüğü yeri yakar.Acıyı çeken bilir başkası ancak teselli edebilir.

El öpmekle ağız aşınmaz: Çok önemli bir iş için bir kimseye ricada bulunmak hatta yalvarmak gerekirse, yapılır.

Elin ağzı torba değil ki büzesin: Herkes ancak kendine söz geçirir,başkalarının seninle ilgili doğru yada yanlış konuşmasına engel olamaz.

Emanet eşeğin yuları gevşek olur: Hiç kimse emanet de olsa da başkasının malına kendi malını ,koruduğu gibi korumaz.

Emek olmadan yemek olmaz: İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmalıyız.Çalışmadan kazanamayız.

Eşek hoş laftan ne anlamaz : Bilgisiz, görgüsüz kimse ince, güzel davranışların değerini bilmez.Kendisine edilen güzel iltifatlardan anlamaz.

Et tırnaktan ayrılmaz: Çok yakın akraba (iki kardeş) aralarında sorunda olsa bir çözüm yolu bulup anlaşırlar.

Etle tırnak arasına girilmez: Aile arasındaki anlaşmazlıklarda araya girmek doğru değildir.

Etme bulma dünyası: İnsan ne yaparsan aynısını yaşar.İyilik eden iyilik,kötülük eden kötülük bulur.

Evlat karnında kanını.çıkınca canını,ölünce malını yermiş: Hayatın getirdikleri her güzelliğin bir zorluğu da olur.

Ev alma, komşu al: Ev alırken ev kadar komşuda önemlidir. Bir evi sevdiren en önemli etken komşudur.Komşun iyiyse ev daha yaşanabilir olur.

Paylaş: