Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
DİVAN EDEBİYATI - TDV İslâm Ansiklopedisi

Kaside:

Devlet ve din büyüklerini övmek için belli kurallar içinde yazılan şiirlerdir.En az 33 en fazla 99 kelimeden oluşmaktadır.

Mesnevi:

Dini ve tasavvufi,ahlaki-öğretici,savaş,kahramanlık,yaşadığı yerin güzelliklerini konu alır.

Beyitler kendi içinde uyaklı uzun nazım biçimidir.

Gazel:

Özellikle aşk,güzellik ve içki konusunda yazılmıştır.Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir.

Gazelin ilk beyti mutlaka kendi arasında uyaklı olur.

Kıta:

Sadece ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir.

Müstezat:

Gazelin özel bir biçimine denir.Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılan gazel türüdür.

Paylaş: