Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Ahiret: Ölümle başlayan,dünya hayatından farklı ve sonsuz olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.


Amel: Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptığı şey, iş,eylem, ibadet tarzı.

Bedevi: Çölde, çadırda bir yaşayan göçebe.


Din: Akıl sahibi insanların kendi bilinçli seçimleriyle tercih ettikleri; onları İyi, güzel ve doğru olan şeyleri yönlendiren ilahi hüküm ve öğütler bütünü.


Ensar:Medine’ye hicret eden Sevgili Peygamberimizi Selam ve Arkadaşları Medine’ye kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlar.

Farz-ı kifaye: Müslümanların tek tek değil topluca sorumlu oldukları, ama işlerinden bir veya birkaç kişinin yapması ile diğerleri üzerinden oy ibadetle ilgili sorumluluğun kalktığı yükümlülüktür.

Fecr:Güneşin doğmasından önce beliren tan yeri ağarması ,şafak sökmesi, gün ağırması

Hanif:Hz İbrahim’in tebliğ ettiği hak din üzeri olan olan ve Allah’ın birliğini kabul edem müminleri denir Hz Muhammed’in yaşadığı Hicaz bölgesinde az da olsa hanifler vardır haram: dinimizin yapılmasını ya da yeni içilmesini kesin bir şekilde yasaklamış olduğu şeyler.


Haşir:iİnsanların hesap vermek üzere allah’ın huzuruna toplanması.


Helal: Dinimizce yapılması ya da yenilip içilmesi serbest bırakılmış şeyler.


Hutbe: Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt.


İlah: Kendisini tapılan , ibadet edilen varlık,mabud.


İnfak; Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması.

Inkarcı:Peygambere ve onun Allah’tan getirdiği buyrukları kabul etmeyen kişi.


İslam: Barış ve esenlik, selamet, bağlanma, ,boyun, eğme ,teslim olma ,selam verme, hayır ve iyilik dileme.


İtikaf: insanların ayrı bir Gülten ha bir yere çekilerek yapılan bir ibadet.


Kamet: Farz namazlardan önce namazın başladığını bildiren bir gün ezanı benzeyen sözlerdir. Ezandan farklı ihayye Ale’l-felahi cümlesinden sonra ikid kameti’s-salahi cümlesinin eklenmesidir.

Kayser: Bizans hükümdarlarına verilen isim.

Kelime: Söz, sözcük.

Kisra: Sasani hükümdarlarına verilen isim.

Mabed:İbadet edilen yer tapınak.

Mahşer: İnsanların dünya hayatında yaptıklarının hesabını verecekleri yargılama yeri.

Mesh: Bir şeyi elle sıvazlama anlamına gelen bu kelime abdest alırken ıslak eli başa,enseye; teyemmüm alırken de toprağa vurulan eli,kol ve yüze sürme ifade eder.

Minber: Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli, yüksekçe yer.

Mizan:Mahşer günü herkesin amellerinin tartılacağı adalet terazisi.

Muhacir:Müşriklerin dayanılmaz baskı ve işkencelerine dolayı yurtlarından ayrılıp göç etmek zorunda kalan Mekkeli müslümanlara verilen ad.

Mukavkıs: Mısır hükümdarlarına verilen isim.

Mümin:Allah’a Bir gün Hz Muhammed’e ve onun bildirdiği her şeye kalıptan inanıp boyun eğen kişiyi, inançlı, imanlı.

Münafık: Aslında inanmadığı halde inandığını söyleyerek Mümin görünen kimse.

Müşrik: Allah’ın eşi, ortağı ya da eşi, benzeri bulunduğuna inanan kimse.

Nafile: Farz ve vacip olmayan,yapıldığında mükafat verilen, edildiğini ceza gerektirmeyen, kişinin kendi isteği ile yaptığı amellerdir.

Nafile ibadet: yapıldığında mükafat verilen bir gün fakat terk edildiğini ceza gerektirmeyen ibadetler.


Necaset: Yenmesi helal olmayan hayvanların eti ve bazı maddi kirler.

Necaşi: Habeşistan hükümdarlarına verilen isim.

Putperest: İbadet maksadıyla Allah’tan başka birine veya bir şeye saygı sunup tapınan, putları Allah’a eş, ortak veya benzer kabul eden kimse.

Rekat :Namazın ,Kıyam,, Rüku ve iki Secdeden oluşan kısımlarının her biri .

Resul:Insanlara Allah’ın mesajlarını ulaştıran onları dine çağıran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber,yalvaç kelimeleri de eş anlamlısı olarak kullanılır.


Sadaka: Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak yardım etmeye , iyilik Birgül ihsanda bulunmak.


Sahabi: Hz Peygamberin devrini yetişmiş,Müslüman olarak Hz Peygamberi görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimse.

Sur:İsrafil tarafından üflenecek boru.Hz Peygamber, üflenen bir boru olduğunu bildirmiştir. Acak nasıl bir şey olduğu insanlar tarafından bilinemez

Taharet:Temizlik,necaset ve hadesten temizlenmektir.

Tavaf:Kabe’yi sola alıp Hacerül Esved ‘in hizasından başlıyarak yedi defa Kabe etrafında dönmek.


Tefekküre dalmak: Derin derin düşünmek, düşünceye dalmak.

Vaha:Çöllük bölgelerde yüzeye çıkan yer altı sularının imkan verdiği tarım veya yerleşim Bölgesi.

Vahiy: Allah’ın peygamberlerine mesajlarını bildirmesi.

Zeval vakti: Güneşin tepe noktasını geçme zamanı. Zeval vaktine kadar her şeyin gölgesi batıya doğru düşerken bu vakitten sonra gölge doğuya doğru düşmeye başlar.

Paylaş: